Energiezuinige terrasverwarming via kussens

Voor wie

Een horecaonderneming met minder dan 50 fte werknemers in dienst.

Waarvoor

Voor al gekochte warmtekussens en de laders die erbij horen. De warmtekussens mogen gekocht zijn na 1 oktober 2021.

Met warmtekussens bedoelen wij: energiezuinige terrasverwarming in de vorm van kussens die elektrisch opgeladen kunnen worden.

Direct aanvragen

Let op: nieuw aanvraagformulier!

Voorwaarden
 • De aanvrager:
  • heeft één van de volgende SBI-codes volgens de KvK-registratie:
   • 55.10.1 hotel-restaurants;
   • 56.1 restaurants, cafetaria's e.d.;
   • 56.10 restaurants, cafetaria's e.d. en ijssalons;
   • 56.10.1 restaurants;
   • 56.10.2 cafetaria's, lunchrooms, snackbars, ijssalons, eetkramen e.d.;
   • 56.3 cafés;
  • beschikt over een geldige terrasvergunning;
  • met hetzelfde KvK nummer kan maximaal 1 keer subsidie ontvangen op basis van deze subsidieregeling.
 • De warmtekussens:
  • worden gebruikt bij een vestiging in Overijssel;
  • zijn na de aanschaf de enige vorm van energie verbruikende terrasverwarming. Dit betekent dat er geen gas- of elektrische heaters meer gebruikt mogen worden.
  • gekocht zijn na 1 oktober 2021.
 • De subsidie is minimaal € 1.000,- en maximaal € 3.000,-.
 • De aanvraag past binnen de regels van de de-minimisverordening.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 3.17 Energiezuinige terrasverwarming via kussens.

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Kopieën van alle facturen en betaalbewijzen van de gemaakte en betaalde kosten.
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw rekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Verleningsbrieven als uw organisatie dit jaar en de twee vorige jaren de-minimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing en alleen als u de steun niet van ons heeft ontvangen).
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u het bestand niet lezen/gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder: 038 499 88 99 (kies 1).

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is een aanvraag met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet volledig is. De aanvraag is volledig op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 • De subsidie is maximaal 30% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 • De subsidie is maximaal € 3.000,- per horecaondernemer.
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2022 en 2023 samen is in totaal: € 100.000,-. Een deel van dit bedrag is al verleend in 2022.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele Wet- en regelgeving