Kaart natuurerf

Deze kaart hoort bij de maatregel 'Erven: maatregelen op en in de directe omgeving van erven voor de Kerkuil, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Ringmus, Grauwe vliegenvanger of Patrijs' van de subsidieregeling Verbeteren condities voor aandachtsoorten.

Deze kaart toont een voorbeeld van een natuurerf. De kaart toont een boerderij met schuur en met daarom heen een poel, bomen en struikgewas. Met nummers is daarbij aangegeven waar de streekeigen vogels en dieren zich kunnen gaan nestelen.

Op Planten en dieren in Overijssel | Landschap Overijssel staan meer soorten genoemd met een uitleg.


Afbeelding 1