Wetenschap en Techniek primair onderwijs

Voor wie

Scholengemeenschappen, samenwerkingsverbanden of een stichting van scholen of individuele scholen voor primair onderwijs met een fysieke vestiging in Overijssel.

Wat

Subsidie voor het doorontwikkeling van wetenschap en techniek in het onderwijs.

Waarvoor

Voor een W&T expert die gaat helpen bij het uitvoeren van het W&T Kompas. Deze is ontwikkeld door kennisinstelling TechYourFuture.

Een W&T expert kan de toepassing van het W&T Kompas begeleiden bij een school (Primair onderwijs) en heeft daarvoor een opleidingstraject heeft gevolgd bij Saxion, Windesheim of de Rolf groep. De meest actuele contactgegevens zijn te vinden op wtkompas.nl.

Direct aanvragen

Voorwaarden
 • De betreffende school kan maximaal 1 keer subsidie ontvangen op basis van deze subsidieregeling.
 • De activiteiten mogen gestart zijn na 22 januari 2022.
 • Het project moet binnen 12 maanden na ontvangst van de subsidie uitgevoerd zijn.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 6.1 Wetenschap en Techniek primair onderwijs.

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw bankrekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u het bestand niet lezen/gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder: 038 499 88 99 (kies 1).

Voordat u aanvraagt

Heeft u vragen over het invullen van het formulier dan kunt u contact opnemen met:

Paula van der West
Telefoon: 038 499 72 25

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is een aanvraag met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet volledig is. De aanvraag is volledig op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 • De subsidie is 100% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 • De subsidie is maximaal € 500,- per school.
 • Alleen de kosten van de begeleiding door een W&T expert komen voor subsidie in aanmerking.
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2022 en 2023 is € 67.000,-, waarvan € 2.000,- is bedoeld voor aanvragen die zijn ontvangen in 2021.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

 

Actuele Wet- en regelgeving