Handhaving milieubeheer, verzoek

Voor wie

Iedereen.

Wat

Wanneer iemand zich niet aan de milieuregels houdt, dan kunt u ons vragen om de regels te handhaven. U kunt hiervoor een handhavingsverzoek indienen.

Waarvoor

Bedrijven moeten zich houden aan de omgevingsregeling. Deze regelgeving moet ervoor zorgen dat de omgeving zoveel mogelijk beschermd is tegen overlast. Voorbeelden zijn geluids- of stankoverlast.

Direct melden

Voorwaarden

Op een handhavingsverzoek zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • u bent van mening dat een bedrijf of persoon zich niet houdt aan de omgevingsregelgeving; en
 • een bedrijf of inrichting valt onder het gezag van de provincie. Dit zijn meestal grote bedrijven zoals chemische bedrijven, staalbedrijven en stortplaatsen.
Termijn

Wij zullen uiterlijk binnen acht weken een besluit nemen. Als de zaak heel complex is, dan kunnen wij deze termijn verlengen. U wordt daar dan van op de hoogte gesteld.

Aanpak
 • U kunt het handhavingsverzoek indienen via het formulier "Direct melden" op deze pagina.
 • Of per post:

Gedeputeerde Staten van Overijssel
t.a.v. team Handhaving
Postbus 10078
8000 GB Zwolle.

Uw handhavingsverzoek bevat in ieder geval de volgende gegevens:

 • uw naam, adres en woonplaats;
 • de naam van het bedrijf waartegen u een verzoek indient;
 • een beschrijving van de overtreding.
Milieuklacht melden

Voor het melden van milieuoverlast kunt u terecht bij het Overijssel Loket: 038 499 88 99 (altijd bereikbaar). 
U kunt onder andere de volgende zaken melden:

 • overlast van een bedrijf;
 • kwaliteit van het zwemwater;
 • een situatie met stank- of geluidsoverlast;
 • overlast van een weg of waterweg;
 • illegale afvaldump of houtkap.
Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van vergunningaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:
•    het beoordelen van de vergunningaanvraag;
•    het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
•    het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
•    het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.
Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van vergunningaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Wet- en regelgeving