Melding van vergunning vrijgestelde ontgronding

Voor wie

Loonwerkbedrijven, agrariërs, natuurbeheersorganisaties, aannemers in de bouw en particulieren.

Wat

Melding maken van een ontgronding. Elke verlaging van het maaiveld of de onderwaterbodem is een ontgronding.

Waarvoor

Vanwege mogelijke schade en hinder voor de omgeving mag u niet zomaar ergens grond ontgraven. U heeft niet altijd een vergunning nodig. Bij vrijgestelde ontgrondingen kunnen grote hoeveelheden grondstoffen vrijkomen. Daarom is een melding verplicht.

Direct melden

Voorwaarden
  • U heeft meldplicht bij een ontgronding van meer dan 10.000 m³ (kubieke meter).
  • U doet de melding uiterlijk twee weken voordat de ontgronding start.
  • U bent verplicht om alle voorgenomen ontgrondingen te beoordelen op mogelijke milieueffecten en ons hierover te rapporteren in een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling.
Aanpak

Voor de melding gebruikt u het formulier Melding van vergunning-vrijgestelde ontgronding op deze pagina.

U kunt met het overzicht ontgrondingen naar soort werk met procedures (zie onder Wet- en regelgeving) bepalen of sprake is van een vrijgestelde ontgronding. Niet alle ontgrondingen met een inhoud minder dan 10.000 m³ zijn van een vergunning vrijgesteld. De vrijgestelde ontgrondingen staan ook in artikel 3.3.2.1 van de Omgevingsverordening Overijssel 2017 (zie onder Wet- en regelgeving).

Twijfelt u of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen? Wij helpen u graag, bel: 038 499 88 99 keuze 2.

Afhandeling van uw melding

U krijgt bericht over uw melding. Voldoet u aan de voorwaarden, dan bent u vrijgesteld van het aanvragen van een ontgrondingsvergunning.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van vergunningaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:
•    het beoordelen van de vergunningaanvraag;
•    het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
•    het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
•    het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.
Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van vergunningaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Wet- en regelgeving