Aanleg voedselbossen

Voor wie

Particulieren en bedrijven

Wat

Een ontheffing voor het aanleggen van een voedselbos op landbouwgrond (bijvoorbeeld gronden in gebruik voor akkerbouw, weidebouw en tuinbouw). U kunt door middel van de registratie van uw percelen bij RvO in het kader van de Gecombineerde Opgave aantonen dat sprake is van landbouwgrond.

Waarom

Voor de aanleg van een voedselbos op landbouwgrond heeft u een ontheffing nodig.

Wij verlenen alleen een ontheffing. In sommige gevallen kan het zo zijn dat u voor een vergunning, bestemming of andere wet- en regelgeving nog contact moet opnemen met de gemeente.

Direct aanvragen

Dit heb je nodig om het formulier in te vullen
  • Korte beschrijving van het aan te leggen voedselbos.
  • Digitale kaart op basis van Atlas van Overijssel (1:2. 500 - 1:25.000) waarbij de locatie van aanleg wordt aangegeven.
  • Kadastrale perceelnummers van waar het voedselbos wordt aangelegd
  • Toestemming van grondeigenaar (indien van toepassing).
  • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde.
Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van vergunningaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:
•    het beoordelen van de vergunningaanvraag;
•    het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
•    het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
•    het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.
Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van vergunningaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Toelichting

Bekijk de uitleg over het maken van een kaart in de atlas van Overijssel.