Badinrichting, ontheffing voorschriften

Voor wie

Eigenaren, beheerders of uitbaters van openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden in bijvoorbeeld hotels, campings en sauna's, peuterbaden, medische baden en badinrichtingen in oppervlaktewater.

Wat

Verzoek om ontheffing van voorschriften voor veiligheid en hygiëne, zoals opgenomen in het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.

Waarvoor

Bijvoorbeeld voor nieuwe ontwikkelingen waar nog geen duidelijke wetgeving voor bestaat of het tijdelijk niet aan de voorschriften kunnen voldoen.

Direct aanvragen

Voorwaarden
  • U heeft uw voornemen van het oprichten, wijzigen of uitbreiden van uw badinrichting op tijd gemeld.
  • U geeft aan voor welke voorschriften u om ontheffing verzoekt.
  • U licht uw verzoek om ontheffing toe en geeft daarbij aan op welke wijze dit voor de gebruikers veilig en hygiënisch is.
Aanpak
  • U vraagt de ontheffing aan via het formulier op deze pagina "Direct aanvragen".
  • U ontvangt binnen 4 weken een reactie op uw aanvraag.
Kosten

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor ontheffingen op basis van de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden kost geld (leges). In de tarieventabel van de Belastingverordening Overijssel staat onder 3. het tarief.

Als u na het indienen van de aanvraag besluit om de aanvraag in te trekken dan moet u ook leges betalen. Dit geldt ook als uw aanvraag buiten behandeling wordt gelaten of als de aanvraag wordt geweigerd. Lees meer in de belastingverordening, de link vindt u onder het kopje Wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van vergunningaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:
•    het beoordelen van de vergunningaanvraag;
•    het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
•    het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
•    het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.
Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van vergunningaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Wet- en regelgeving