Cookies

Onze website gebruikt cookies waarmee wij websitestatistieken verzamelen en het gebruik van onze website analyseren.

Welke cookies gebruiken we en hoe gebruiken we de cookies?

De cookies van provincie Overijssel zijn ingesteld conform de geldende wetgeving. Op het gebruik van cookies zijn dit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet van toepassing.

Overijssel gebruikt geen tracking cookies. De cookies die de provincie Overijssel gebruikt zijn alleen analytisch. De provincie Overijssel gebruikt cookies om het gebruik van onze website te analyseren en zo onze website en onze diensten beter te kunnen afstemmen op de behoeften van onze bezoekers. We tellen onder andere het aantal bezoekers en kunnen zien welke pagina’s op Verwijst naar een andere websiteoverijssel.nl worden bezocht.

De provincie Overijssel gebruikt hiervoor de dienst Siteimprove. De analyse van uw websitegebruik vindt anoniem plaats. Wij hebben uw IP-adres gemaskeerd. In plaats daarvan krijgt u een willekeurige code toegewezen. Op deze manier is uw websitegebruik niet direct herleidbaar naar u en verzamelen wij geen persoonsgegevens tijdens de analyse van het websitegebruik. De verkregen gegevens worden alleen gebruikt voor het analyseren van het gebruik van deze website.

Gebruikte cookies door SiteImprove

De volgende cookies maken deel uit van het Siteimprove pakket:

Cookie naam: nmstat

Doel: Met dit cookie wordt het gebruik van de website geanalyseerd. Deze analyse wordt gebruikt om de website te verbeteren.

Cookie naam: AWSALB / AWSALBCORS

Doel: dit cookie zorgt ervoor dat tijdens een bezoek van de website, de volgorde van bezochte pagina’s voor analyse kan worden vastgesteld.

Cookie naam: szcib

Doel: dit cookie legt vast of een bezoeker wel of niet akkoord is gegaan met het gebruik van cookies. Met dit cookie wordt alleen de keuze van de gebruiker opgeslagen, er wordt geen analyse op toegepast.

 

Cookie naam: sz-feedback-should-hide

Doel: Dit cookie is standaard uitgeschakeld. We gebruiken dit cookie alleen als wij een venster aanbieden waarbij u feedback of opmerkingen over de website kunt geven. Als het venster tijdelijk ingeschakeld wordt, bijvoorbeeld om vragen te kunnen stellen over ervaringen met de website, dan wordt een cookie geplaatst dat enkel vastlegt of een bezoeker heeft aangegeven het vragenscherm niet meer te willen zien. In het cookie wordt dus alleen de keuze van de gebruiker opgeslagen, er wordt geen analyse op toegepast.

Eventuele cookies van derden

Voor het bekijken van YouTube-filmpjes wordt gebruik gemaakt van de ‘no cookies’ variant en worden geen cookies geplaatst.

Cookies toestaan of weigeren?

Aangezien wij alleen analytische cookies gebruiken die geen inbreuk maken op uw privacy zijn wij niet wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies. Toch geven we u de optie om toestemming te geven voor cookies of deze te weigeren. In beide gevallen krijgt u een werkende site. Indien u toestemming geeft voor het plaatsen van cookies kunt u deze cookies in een later stadium nog verwijderen via de instellingen van uw browser.

Contact

Voor vragen of verzoeken over het privacybeleid van provincie Overijssel kunt u contact opnemen vmet het Overijssel loket: 038 499 88 99 of overijsselloket@overijssel.nl.