Veel gebruikte formulieren

Voor elk product kunt u gebruik maken van het formulier Nasturen bijlagen.

Nasturen bijlagen

Alleen voor subsidies

Wanneer u van ons subsidie krijgt dan moet u ons op de hoogte houden van uw project. Wijzigt er iets in uw project dan stuurt u ons een wijzigingsverzoek. Duurt uw project langer dan een jaar dan stuurt u ons een tussenrapportage. En als uw project is afgelopen dan moet u ons, in de meeste gevallen, een verantwoording (vaststellingsverzoek) sturen. Hiervoor gebruikt u de onderstaande digitale formulieren.

Let op: gebruik geen DigiD als u voor of namens een stichting, vereniging of bedrijf aanvraagt. U kunt dan alleen uw persoonlijke NAW-gegevens invullen en niet de adresgegevens van uw organisatie. Bent u een particulier dan kunt u wel gebruik maken van DigiD.
 

Indienen wijzigingsverzoek

Indienen tussenrapportage

Indienen verzoek tot subsidievaststelling

Wij hebben helaas een achterstand met het verwerken van wijzigingen, tussenrapportages en eindverantwoordingen (vaststellingen). Dit komt omdat wij een nieuw subsidiesysteem gebruiken. In oktober worden de oudere, nog niet vastgestelde, subsidies overgezet naar het nieuwe subsidiesysteem. Als dit gebeurt is kunnen wij de achterstand wegwerken. Heeft u vragen hierover neemt u dan contact op met het Overijssel Loket. Onze excuses voor het ongemak.

Financiele verantwoording bij een samenwerkingsverband

Bij een vaststelling voor een samenwerkingsverband maakt u gebruik van het document Financiële verantwoording van de samenwerkingspartners.