Veel gebruikte formulieren

Voor elk product kunt u gebruik maken van het formulier Nasturen bijlagen.

Nasturen bijlagen

Alleen voor subsidies

Wanneer u van ons subsidie krijgt dan moet u ons op de hoogte houden van uw project. Wijzigt er iets in uw project dan stuurt u ons een wijzigingsverzoek. Duurt uw project langer dan een jaar dan stuurt u ons een tussenrapportage. En als uw project is afgelopen dan moet u ons, in de meeste gevallen, een verantwoording (vaststellingsverzoek) sturen. Hiervoor zijn digitale formulieren beschikbaar.

Indienen wijzigingsverzoek

Indienen tussenrapportage

Indienen verzoek tot subsidievaststelling