Veel gebruikte formulieren

Voor elk product kunt u gebruik maken van het formulier Nasturen bijlagen.

Nasturen bijlagen

Alleen voor subsidies

Wanneer u van ons subsidie krijgt dan moet u ons op de hoogte houden van uw project. Wijzigt er iets in uw project dan stuurt u ons een wijzigingsverzoek. Duurt uw project langer dan een jaar dan stuurt u ons een tussenrapportage. En als uw project is afgelopen dan moet u ons, in de meeste gevallen, een verantwoording (vaststellingsverzoek) sturen. Hiervoor gebruikt u de onderstaande digitale formulieren.

Let op: gebruik geen DigiD als u voor of namens een stichting, vereniging of bedrijf aanvraagt. U kunt dan alleen uw persoonlijke NAW-gegevens invullen en niet de adresgegevens van uw organisatie. Bent u een particulier dan kunt u wel gebruik maken van DigiD.
 

Indienen wijzigingsverzoek

Indienen tussenrapportage

Indienen verzoek tot subsidievaststelling

Financiele verantwoording bij een samenwerkingsverband

Bij een vaststelling voor een samenwerkingsverband maakt u gebruik van het document Financiële verantwoording van de samenwerkingspartners. U kunt deze opvragen bij het Overijssel Loket.