Informatie over subsidies

Hier vindt u meer informatie over het aanvragen van subsidies.

Hoe vraagt u subsidie aan?

U vraagt de subsidie aan met het digitale aanvraagformulier. Elke regeling heeft een eigen aanvraagformulier. U vindt het aanvraagformulier op de subsidiepagina van een regeling. U vult het aanvraagformulier volledig in en voegt de gevraagde bijlagen toe.
Op de subsidiepagina leest u welke bijlagen u moet meesturen.

Wat gebeurt er nadat u de aanvraag heeft ingediend?

1. Wij controleren uw aanvraag op volledigheid

Nadat u de subsidie heeft aangevraagd controleren wij eerst of uw aanvraag volledig is. Dit is de volledigheidstoets.
Als de gevraagde bijlagen ontbreken dan heeft u nog vier weken de tijd om de ontbrekende documenten op te sturen. Ontvangen wij de gevraagde documenten niet binnen die vier weken dan nemen wij uw aanvraag niet in behandeling. U kunt wel opnieuw aanvragen als er nog budget over is.

2. Wij nemen uw aanvraag in behandeling als uw aanvraag volledig is

Na de volledigheidstoets gaan wij de inhoudelijke toets uitvoeren. Wij kijken of de aanvraag voldoet aan alle voorwaarden die horen bij de subsidieregeling (en/of de aanvraag past binnen ons beleid).
Als de informatie die u heeft ingevuld in het formulier niet voldoende is om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen dan vragen wij u om aanvullende inhoudelijke informatie. Dit doen wij bij voorkeur per e-mail.

3. U ontvangt een brief met ons besluit

Wij sturen u binnen 13 weken, nadat wij uw volledige aanvraag hebben ontvangen, een brief (de verleningsbeschikking) met ons besluit. Als er sprake is van Europese cofinanciering, een Adviescommissie of als er een nader onderzoek moet worden ingesteld dan wordt de beschikking uiterlijk binnen 22 weken aan u verzonden. Vaak kunnen wij eerder een beslissing nemen.

In de brief die wij u sturen geven wij aan of u subsidie ontvangt en zo ja, voor welk bedrag. Dit kan het gevraagde bedrag zijn maar dit kan ook een lager bedrag zijn. Het bedrag wordt lager als u kosten opgeeft die niet voor subsidie in aanmerking komen.
Verder staan in de brief welke activiteiten met de subsidie uitgevoerd moeten worden. Dit doen wij op basis van de informatie die u zelf heeft aangeleverd. Ook staat in de brief welke voorwaarden wij stellen aan de subsidie.

Als wij niet binnen de wettelijke termijn beslissen dan kunt u om een dwangsom vragen. Informatie hierover vindt u op onze pagina 'Dwangsom bij te laat beslissen'.

Als u het niet eens bent met de inhoud van ons besluit dan kunt u hier tegen in bezwaar gaan

Als er een duidelijke fout in de beschikking staat dan raden wij u aan om eerst contact met ons op te nemen via het Overijssel Loket, telefoon 038 499 88 99 (kies 1) of mail naar subsidie@overijssel.nl. Komen wij er samen niet uit dan kunt u een bezwaar indienen. Meer informatie over bezwaar indienen.

4. Wij publiceren alle subsidies in het openbaar Subsidieregister

Als u subsidie ontvangt, dan worden de volgende gegevens opgenomen in het openbare Subsidieregister:

  • de naam van uw bedrijf/organisatie of 'particulier';
  • plaatsnaam;
  • naam van het project;
  • verleend subsidiebedrag.
5. Evaluatie

Als u subsidie ontvangt dan bent u verplicht mee te werken aan een eventueel evaluatieonderzoek. Met een evaluatie onderzoeken wij of de subsidies hebben bijgedragen aan de maatschappelijke doelen van de subsidieregeling.

Wat verwachten wij van u tijdens en na de uitvoering van uw project?

Als er iets wijzigt in uw project dan moet u dit melden
Als er nadat u de subsidie heeft aangevraagd iets verandert in uw project dan bent u verplicht dit zo snel mogelijk aan ons te melden.
Op onze pagina Meldingsplicht leest u wat u moet melden en wat de gevolgen kunnen zijn als u geen melding doet.

Als uw project klaar is dan vragen wij u aan te tonen dat u de activiteiten heeft uitgevoerd (subsidievaststelling)
Dit geldt voor alle subsidies vanaf € 25.000,- en in enkele gevallen ook voor de subsidies tot een bedrag van € 25.000,-.
In de brief leest u of u moet aantonen dat de activiteiten zijn uitgevoerd. Daar staat ook in op welke manier en wanneer u dit moet doen. Als u dit niet doet of u bent te laat dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de subsidie. 
Voor meer informatie zie onze pagina Subsidievaststelling.