Verzoeken om informatie voor persoonlijk gebruik

Inleiding

Iedereen kan voor zichzelf informatie opvragen bij de provincie. U kunt hiervoor het formulier 'Verzoek om informatie voor persoonlijk gebruik' invullen.

In de regel krijgt u de informatie waar u om gevraagd heeft, als de provincie erover beschikt. Als er een goede reden is om de informatie niet te geven, dan vertelt de provincie u ook waarom.

Direct verzoek indienen

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van verzoeken om inzage verwerken wij persoonsgegevens van de verzoekers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets zeggen over een persoon, en tot die persoon herleidbaar zijn. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de afhandeling en beoordeling van uw verzoek, inclusief de communicatie daarover. 

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt u het verzoek om inzage bij ons indienen, waarna wij verplicht zijn om een schriftelijke reactie te geven. We verwerken uw persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting, in dit geval de AVG zelf. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet, in dit geval tot tien jaar na afhandeling van uw verzoek. Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.