Klantportaal Mijn Overijssel

Als u inlogt op de nieuwe formulieren met DigiD of eHerkenning (minimaal EH2) dan komen de opgeslagen en verzonden formulieren automatisch beschikbaar in het klantportaal Mijn Overijssel.

Hoe kunt u gebruik maken van het klantportaal?

U maakt automatisch gebruik van het klantportaal door in te loggen met met DigiD of met eHerkenning (minimaal niveau EH2, ons advies is EH3).

Particuliere aanvragers kunnen inloggen met DigiD en organisaties kunnen inloggen met eHerkenning.

U bent de enige die toegang heeft tot het klantportaal. Niemand anders kan uw gegevens inzien, ook wij niet.

Wat kunt u verwachten?

Heeft u ingelogd op onze formulieren dan ziet u de volgende gegevens terug in het klantportaal Mijn Overijssel. Alle hieronder genoemde functies zijn helaas nog niet beschikbaar voor particulieren. Wij proberen dit zo spoedig mogelijk op te lossen.

 • Openstaande zaken met een statusoverzicht.
 • Afgehandelde zaken met het resultaat.
 • Tijdelijk opgeslagen formulieren.

Nieuwe functies:

 • Ingediende formulieren worden getoond.
 • U kunt:
  • tijdelijk opgeslagen formulieren zelf verwijderen;
  • uw contactgegegevens aanpassen zoals telefoonnummer en e-mailadres;
  • memo's toevoegen aan een zaak;
  • bijlagen nasturen die bij een zaak horen. In het formulier hoeft u dan geen NAW-gegevens in te vullen;
  • een wijziging voor een subsidiezaak indienen. In het formulier hoeft u dan geen NAW-gegevens in te vullen.

Wat vindt u niet terug in het nieuwe klantportaal?

 • U kunt geen formulieren starten vanuit het klantportaal. Dit doet u via de subsidiepagina.
 • Alle formuleren die van toepassing zijn op oude subsidieaanvragen zoals een wijzigingsverzoek, tussenrapportage en vaststellingsverzoek. U herkent een oude subsidieaanvraag aan het nummer in de beschikkingsbrief, want de nummers van nieuwe subsidieaanvragen beginnen allemaal met een jaartal, bijvoorbeeld 2023-000001.
 • Oude subsidieaanvragen.
Hoe werkt eHerkenning?

 

EHerkenning is dé manier van inloggen voor ondernemers

De overheid en het bedrijfsleven hebben eHerkenning samen ontwikkeld. Het maakt inloggen op websites makkelijk, veilig en betrouwbaar. Meer informatie en eHerkenning aanvragen kan via de website eHerkenning | Homepage. EHerkenning is niet gratis.

Een eHerkenningsmiddel is persoonsgebonden en kan dus maar door 1 persoon gebruikt worden. Bedrijven en organisaties kunnen één of meer eHerkenningsmiddelen aanschaffen voor hun eigen medewerkers. Dit kan bij één van de 6 leverancier van eHerkenning.

EHerkenning bij de Provincie Overijssel

U kunt met uw eHerkenningsmiddel bij ons inloggen op de e-formulieren en op het klantportaal Mijn Overijssel. Heeft u een formulier ingezonden dan kunt u de aanvraag van begin tot eind volgen via het klantportaal Mijn Overijssel. Niemand anders kan uw formulieren zien. Ook wij niet.

De eerste keer dat u inlogt

Wilt u een formulier invullen met eHerkenning dan moet u, alleen de eerste keer, uw contactgegevens invullen. Na het invullen van de contactgegevens kunt u helaas niet direct terug naar het formulier. Er zijn 2 methoden om u aan te melden:

Methode 1: via het aanvraagformulier:

 1. U klikt op het aanvraagformulier.
 2. U Kopieert het internet adres van die pagina of u voegt het toe als favoriet.
 3. U logt in met eHerkenning. U vult uw contactgegevens in en drukt op Opslaan.
 4. U zoekt het aanvraagformulier op (via het internet adres op of de favoriet).
 5. U bent nog ingelogd met eHerkenning dus u kunt het formulier nu invullen.
 6. Wilt u tussentijds stoppen en de gegevens opslaan druk dan altijd op de knop 'Tussentijds opslaan'.
 7. Via het klantportaal Mijn Overijssel kunt u het opgeslagen formulier weer openen en verder invullen.

Methode 2: via het klantportaal Mijn Overijssel:

 • U klikt op de knop Mijn Overijssel.
 • U logt in met eHerkenning. U vult uw contactgegevens in en drukt op Opslaan. U kunt uitloggen als u niet direct een formulier wilt invullen.
 • Blijft u ingelogd dan kunt u de stappen 4 t/m 7 uitvoeren.
Voor welke dienst moet u gemachtigd worden?

U heeft voor Provincie Overijssel de dienst loket overijssel bij Provincie Overijssel nodig. De eHerkenningsleverancier of de Machtigingen Beheerder van uw eigen organisatie kan u machtigen.

Welk betrouwbaarheidsniveau heeft u nodig?

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten heeft u een eHerkenningsmiddel van minimaal niveau EH2 nodig (advies is EH3). Heeft u een hoger niveau dan kunt u altijd inloggen op onze formulieren.

Niet verplicht, wel raadzaam

Het is niet verplicht om met eHerkenning in te loggen op de e-formulieren. U kunt het formulier ook invullen zonder in te loggen.
Als u niet inlogt dan kunt u uw formulier niet tussentijds opslaan en is het formulier niet te zien in het klantportaal.

Overig

 • Een ketenmachtiging op onze formulieren is niet verplicht. Dit wordt voornamelijk gebruikt door adviesbureaus. Meer informatie leest u op de eHerkenning website.
 • Ondertekenen met eHerkenning is bij onze formulieren niet meer mogelijk.
 • Gebruik geen DigiD als u een organisatie of ondernemer bent. Inloggen met DigiD is alleen bestemd voor particuliere aanvragers. Logt u toch in met DigiD dan worden alleen uw persoonlijke adresgegevens gevraagd en niet de adresgegevens van uw organisatie of bedrijf.
Lukt het niet om in te loggen met eHerkenning?

Wanneer het niet lukt om in te loggen met eHerkenning, dan kan dit meerdere oorzaken hebben:

 • Er is een storing bij ons loket.
  Als u dit meldt bij het Overijssel Loket dan proberen wij de storing zo snel mogelijk op te lossen.
 • Er is een storing bij uw eHerkenningsleverancier.
  Probeer het op een later moment nog een keer of neem contact op met uw eHerkenningsleverancier.
 • U heeft niet de goede rechten voor onze dienst.
  U heeft minimaal niveau EH2 nodig en toegang tot onze dienst loket overijssel bij Provincie Overijssel.

Wij maken nu gebruik van nieuwe formulieren, het kan voorkomen dat uw machtiging voor eHerkenning niet meer goed staat. Kon u altijd wel inloggen maar nu niet meer? Vraag uw leverancier, of de Machtigingen Beheerder van uw eigen organisatie, om dit aan te passen.

Hoe werkt DigiD?

DigiD staat voor Digitale Identiteit en is alleen beschikbaar voor particulieren. Het is een landelijk systeem waar de overheid, en dus ook wij, gebruik van maken. U kunt DigiD gratis aanvragen via de website DigiD | Home.

DigiD bij de provincie Overijssel

U kunt met DigiD inloggen op onze digitale formulieren (e-formulieren) en het klantportaal MijnOverijssel. U gebruikt uw DigiD wanneer u als particulier gebruik wilt maken van onze producten.

Hoe werkt het?

Als u met DigiD inlogt op een e-formulier dan kunt u met de knop 'Tussentijds opslaan' het formulier opslaan. Het opgeslagen formulier kunt u op een later moment opnieuw openen en verder invullen. Dit doet u via het klantportaal Mijn Overijssel. U logt dan opnieuw in met uw DigiD.
Voor de digitale veiligheid wordt de verbinding verbroken na 15 minuten. Gegevens die u niet heeft opgeslagen gaan dan verloren. U kunt deze periode op elk moment verlengen door op de knop 'Sessie verlengen' te drukken. Vergeet niet het formulier op te slaan voordat u afsluit.

De eerste keer dat u inlogt

Wilt u een formulier invullen met DigiD dan moet u, alleen de eerste keer, uw telefoonnummer en e-mailadres invullen. Na het invullen van deze gegevens kunt u helaas niet direct terug naar het formulier. Er zijn 2 methoden om u aan te melden:

Methode 1: via het aanvraagformulier:

 1. U klikt op het aanvraagformulier.
 2. U Kopieert het internet adres van die pagina of u voegt het toe als favoriet.
 3. U logt in met DigiD. U vult uw contactgegevens in en drukt op Opslaan.
 4. U zoekt het aanvraagformulier weer op (via het internet adres op of de favoriet).
 5. U bent nog ingelogd met DigiD dus u kunt het formulier nu invullen.
 6. Wilt u tussentijds stoppen en de gegevens opslaan druk dan altijd op de knop 'Tussentijds opslaan'.
 7. Via het klantportaal Mijn Overijssel kunt u het opgeslagen formulier weer openen en verder invullen.

Methode 2: via het klantportaal Mijn Overijssel:

 • U klikt op de knop Mijn Overijssel.
 • U logt in met DigiD. U vult uw contactgegevens in en drukt op Opslaan. U kunt uitloggen als u niet direct een formulier wilt invullen.
 • Blijft u ingelogd dan kunt u de stappen 4 t/m 7 uitvoeren.
Niet verplicht, wel raadzaam

Het is niet verplicht om met DigiD in te loggen op de e-formulieren. U kunt het formulier ook invullen zonder in te loggen.
Als u niet inlogt dan kunt u uw formulier niet tussentijds opslaan en is het formulier niet te zien in het klantportaal.

Klantportaal en persoonsgegevens

Voor het behandelen van aanvragen verwerken wij de persoonsgegevens van aanvragers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van aanvragen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.