Meldformulier wegen en kanalen

Is er iets niet in orde op of bij de openbare wegen en vaarwegen van de provincie Overijssel? Bijvoorbeeld een lichtmast die het niet doet, een gat in het wegdek, een aangereden dier of struiken die over het fietspad hangen?

Bij het beheer van de provinciale wegen en vaarwegen horen ook fietspaden, bermen, begroeiing, bruggen, viaducten, openbare verlichting, verkeersborden, fietspaden en faunavoorzieningen (afrastering, tunnels).

Met dit formulier meldt u iets wat niet in orde is op de openbare weg of vaarweg van de provincie Overijssel. 

Direct melden