Aanmeldingsnotitie voor een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling ontgronding

Voor wie

Loonwerkbedrijven, agrariërs, natuurbeheersorganisaties, overheidsinstanties en particulieren.

Wat

Een aanmelding voor een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling voor een ontgronding. Een m.e.r. beoordeling is een toets om te bepalen of er bij een voorgenomen activiteit eventueel belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden.

Elke verlaging van het maaiveld of de onderwaterbodem is een ontgronding.

Waarvoor

Voor het uitvoeren van werkzaamheden waarbij het maaiveld wordt verlaagd.

Een losse mededeling voornemen (aanmeldnotitie) indienen

In de praktijk kunnen initiatiefnemers vooruitlopend op de aanvraag van een omgevingsvergunning de mer-beoordelingsprocedure doorlopen. Dit formulier is beschikbaar in het DSO. Een initiatiefnemer start deze zelfstandige mer-beoordelingsprocedure door het formulier ‘mededeling voornemen mer-beoordeling’ in te vullen en in te dienen. Een initiatiefnemer vindt het formulier door in het DSO te zoeken op ‘aanmeldnotitie’, ‘mer-beoordeling’ of ‘mededeling’.

Direct aanvragen

Voorwaarden
Aanpak

U gebruikt voor een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling ontgronding het bovenstaande formulier Aanmeldingsnotitie.

Vult u dit digitale formulier in voor iemand anders? Dan heeft u een ondertekende machtiging nodig.

Bij activiteiten die staan in het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.) bepalen wij of deze activiteiten vanwege bijzondere omstandigheden m.e.r. plichtig zijn. Dit staat in de Wet milieubeheer. Dit moet ook als de activiteiten in beginsel zijn vrijgesteld van vergunning.

De winning van oppervlaktedelfstoffen wordt in het besluit m.e.r. genoemd als een activiteit die door ons beoordeeld moet worden.

De wijze waarop de beoordeling plaatsvindt is afhankelijk van het oppervlak van de ontgronding:

  • Minder dan: 12,5 ha, via een vormvrij m.e.r.-beoordeling;
  • Meer dan 12,5 ha, via een m.e.r.-beoordeling.
  • Boven de 25 ha is er altijd sprake van een m.e.r.-plicht
Afhandeling van uw Aanmeldingsnotitie

Binnen 6 weken nemen wij een besluit op uw aanmeldingsnotitie. Binnen 2 weken krijgt u reactie. Daarin staat of de aanmeldnotitie compleet is en of wij deze in behandeling nemen.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van meldingen en/of aanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:
•    het beoordelen van de vergunningaanvraag;
•    het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
•    het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
•    het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.
Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van vergunningaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Wet- en regelgeving