Indienen tussenrapportage

Wij hebben helaas een achterstand met het verwerken van tussenrapportages. Dit komt omdat wij een nieuw subsidiesysteem gebruiken. In oktober worden de oudere, nog niet vastgestelde, subsidies overgezet naar het nieuwe subsidiesysteem. Als dit gebeurt is kunnen wij de achterstand wegwerken. Heeft u vragen hierover neemt u dan contact op met het Overijssel Loket. Onze excuses voor het ongemak.

Wij willen graag weten hoe het met uw project gaat

Als uw project langer dan een jaar duurt dan vragen wij om één of meer tussenrapportages. De beoordeling van de tussenrapportage gebeurt op basis van de door u in dit formulier ingevulde informatie. U hoeft alleen bijlagen mee te sturen als wij dit in ons subsidiebesluit hebben gevraagd. U hoeft dus geen aparte tussenrapportage meer mee te sturen. Heeft u al wel een tussenrapportage gemaakt dan kunt u die nog steeds als bijlage meesturen.

Wilt u een voorschot aanvragen?

Vaak verbinden wij een voorschot aan het indienen van een tussenrapportage. U geeft in het formulier aan of u een voorschot wilt ontvangen. Wij sturen u binnen 13 weken een brief. Hierin staat of wij wel of niet akkoord gaan met de tussenrapportage en het eventuele gevraagde voorschot.

Direct tussenrapportage indienen

Let op: gebruik geen DigiD als u voor of namens een stichting, vereniging of bedrijf aanvraagt. U kunt dan alleen uw persoonlijke adresgegevens invullen en niet de adresgegevens van uw organisatie. Bent u een particulier dan kunt u wel gebruik maken van DigiD.