Indienen tussenrapportage

Wij willen graag weten hoe het met uw project gaat. Als uw project langer dan een jaar duurt dan vragen wij om één of meerdere tussenrapportages.

De beoordeling van de tussenrapportage gebeurt op basis van de door u in dit formulier ingevulde informatie. U hoeft alleen bijlagen mee te sturen als wij dit in ons subsidiebesluit hebben gevraagd. U hoeft dus geen aparte tussenrapportage meer mee te sturen. Heeft u al wel een tussenrapportage gemaakt dan kunt u die nog steeds als bijlage meesturen.

Wilt u een voorschot aanvragen?

Vaak verbinden wij een voorschot aan het indienen van een tussenrapportage. U geeft in het formulier aan of u een voorschot wilt ontvangen.Wij sturen u binnen 13 weken een brief. Hierin staat of wij wel of niet akkoord gaan met de tussenrapportage en het eventuele gevraagde voorschot.

Direct indienen