Inzage, correctie of verwijdering persoonsgegevens

Samenvatting

Voor de uitvoering van wettelijke en publieke taken gebruikt de provincie soms persoonsgegevens van u. Het is mogelijk om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die van u verwerkt worden. Ook kunt u zo nodig verzoeken tot correctie of verwijdering van uw gegevens vragen.

Direct aanvragen

Aanpak

Wilt u weten of de provincie Overijssel persoonsgegevens van u verwerkt of  een correctie- of verwijderverzoek indienen, dan kunt u uw verzoek indienen via:

Formulier inzage, correctie of verwijdering persoonsgegevens
Schriftelijk, zie adres onder Contact
Nadat u het formulier heeft ingevuld nemen wij bij eventuele onduidelijkheden contact met u op. In het geval dat wij daadwerkelijk persoonsgegevens van u verwerken, krijgt u van ons een overzicht van de gegevensverwerkingen.

Periode

De provincie is verplicht binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek om inzage in de verwerking(en), correctie van of verwijdering van uw persoonsgegevens een schriftelijke reactie te geven. Als het erg veel werk is om de gegevens te verzamelen dan kunnen wij deze reactietermijn met twee maanden verlengen.

Kosten

Een verzoek om inzage, correctie of verwijdering is kosteloos.

Wanneer u ongegronde of bij herhaling buitensporige verzoeken indient, mag de provincie een redelijke vergoeding vragen voor de administratieve kosten van uw verzoek of uw verzoek weigeren.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van verzoeken om correctie of verwijdering van persoonsgegevens verwerken wij persoonsgegevens van de verzoekers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets zeggen over een persoon, en tot die persoon herleidbaar zijn. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de afhandeling en beoordeling van uw verzoek, inclusief de communicatie daarover. 

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt u het verzoek om correctie of verwijdering van persoonsgegevens bij ons indienen, waarna wij verplicht zijn om een schriftelijke reactie te geven. We verwerken uw persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting, in dit geval de AVG zelf. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet, in dit geval tot tien jaar na afhandeling van uw verzoek. Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.