Milieuklacht melden

Heeft u een klacht op het gebied van milieu? Meld dit via onderstaand formulier of bel met het Overijssel loket.

Overlast zoals hondenpoep, zwerfafval, stank- en rookoverlast van kachels of overlast van horeca kunt u melden bij de gemeente.

Direct melden

Voorwaarden
  • De overlast heeft te maken met het milieu.
  • De melding gaat over het milieu.
  • In het geval van bedrijfsoverlast gaat de melding over middelgrote en grote bedrijven.

Overlast zoals hondenpoep, zwerfafval, stank- en rookoverlast van kachels of overlast van horeca kunt u melden bij de gemeente.

Voor het digitaal melden van een milieuklacht maakt u gebruik van het formulier.

Aanpak

Het Overijssel Loket is altijd telefonisch bereikbaar: 24 uur per dag 7 dagen in de week. Het loket registreert uw klacht of geeft deze door aan de juiste instantie.

Afhandeling melding

Na een melding vindt onderzoek plaats naar de oorzaak van de overlast. U krijgt als u dat wenst bericht over het onderzoeksresultaat. Uw naam en huisnummer worden nooit doorgegeven aan de veroorzaker. In overleg mag u ook anoniem melden.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van vergunningaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

  • het beoordelen van de vergunningaanvraag;
  • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
  • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden;
  • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van vergunningaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.