Schadeherstel Kanaal Almelo-De Haandrik

Op deze pagina vindt u informatie over de Regeling aanpak schades Kanaal Almelo-de Haandrik. Met deze regeling komen wij bewoners en pandeigenaren tegemoet in het schadeherstel van panden langs het kanaal.

Wat

Voor herstel van schade aan panden langs Kanaal Almelo-De Haandrik.

Voor wie

Voor particulieren en bedrijven die een brief van ons hebben ontvangen waarin staat dat zij recht hebben op een subsidie voor herstel van autonome schade.

Waarvoor

Voor het laten herstellen van autonome schade aan panden langs Kanaal Almelo-De Haandrik door een erkende aannemer.

Direct aanvragen

Kanaal ADH aanvragen subsidie funderingsverbetering

Kanaal ADH aanvragen subsidie nieuwbouw

Kanaal ADH Facturen en Wijzigingen

Kanaal ADH verzoek vaststelling

Let op: gebruik geen DigiD als u voor een bedrijf aanvraagt. U kunt dan alleen uw persoonlijke adresgegevens invullen en niet de adresgegevens van uw bedrijf. Bent u een particulier dan kunt u wel gebruik maken van DigiD.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

  • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
  • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
  • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
  • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
  • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken. Kunt u het document niet lezen of gebruiken? Neem dan contact op met het Overijssel Loket.

Actuele Wet- en regelgeving