Inzet vrijwilligers bij buurtbussen in Overijssel

U kunt niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Voor wie

Buurtbusverenigingen of -stichtingen in Overijssel die in 2022 zijn goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. De buurtbusverenigingen of -stichtingen zijn opgenomen in tabel 1 die hoort bij deze subsidieregeling.

Waarvoor

Subsidie voor de inzet van vrijwilligers bij buurtbusverenigingen of -stichtingen in Overijssel. Een buurtbus is een vorm van openbaar vervoer, waarmee dunbevolkte gebieden of wijken volgens vaste route en dienstregeling verbonden worden.

Voorwaarden

De aanvrager kan alleen aanvragen als een buurtbusvereniging door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd in 2022. De buurtbusvereniging kan dan een subsidieaanvraag indienen voor 1 jaar, namelijk voor 2023. 

De tabel en de precieze voorwaarden met een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u vinden in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 5.4 Inzet vrijwilligers bij buurtbussen in Overijssel.

Verplichte bijlage

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

  • Een bewijs van bankrekening als uw bankrekeningnummer gewijzigd is of als u nog niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen. Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
  • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld machtiging.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlage digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u het document niet lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

Hoe vraagt u aan

U kunt niet aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Afhandeling aanvraag 

Aanvragen worden afgehandeld in volgorde van ontvangst.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken. Wij doen ons best om eerder een beslissing te nemen.

Maximale bijdrage

De subsidie is:

  • een vooraf vastgesteld bedrag van € 7.500,- per buurtbuslijn per jaar;
  • € 500,- per buurtbusvereniging of -stichting als er sprake is van een lustrum (vijf-, tien- of vijftienjarig bestaan).

De subsidie wordt verstrekt voor de periode 2020 t/m 2023.

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2020-2023 is € 960.000,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

  • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
  • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
  • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
  • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
  • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Wilt u een buurtbusvereniging of -stichting oprichten?

Vraag een verkennend gesprek aan via het Contactformulier.

Actuele Wet- en regelgeving