Inzet vrijwilligers bij buurtbussen in Overijssel

Let op: voor bestaande buslijnen en buurtbusverenigingen kan tot uiterlijk op 1 juli 2024 subsidie aangevraagd worden.

Voor wie

Buurtbusverenigingen in Overijssel die zijn goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. De buurtbusverenigingen zijn opgenomen in tabel 1 die hoort bij deze subsidieregeling.

Waarvoor

Subsidie voor de inzet van vrijwilligers bij buurtbusverenigingen in Overijssel. Een buurtbus is een vorm van openbaar vervoer, waarmee dunbevolkte gebieden of wijken volgens vaste route en dienstregeling verbonden worden.

Direct aanvragen

Voorwaarden
 • Als een buurtbusvereniging door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd voorafgaand aan de indiening van de subsidieaanvraag dan kan voor die buurtbusvereniging een subsidieaanvraag worden ingediend voor 2 jaren, namelijk 2024 en 2025. Let op: de subsidieaanvraag moet uiterlijk 1 juli 2024 zijn ontvangen.
 • Als de buurtbusvereniging is goedgekeurd in 2024 dan kan een aanvraag worden ingediend voor 2024 en 2025. Als de buurtbusvereniging is goedgekeurd in 2025, dan kan een aanvraag worden ingediend voor 2025.
 • Is 2024 of 2025 een lustrumjaar dan kunt u een aanvullende subsidie vragen van € 500,- per buurtbusvereniging. Een lustrum is een periode van vijf jaar in het bestaan van de buurtbusvereniging.

De tabel en de precieze voorwaarden met een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u vinden in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 5.4 Inzet vrijwilligers bij buurtbussen in Overijssel.

Verplichte bijlage

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Een bewijs van bankrekening van de buurtbusvereniging als het bankrekeningnummer gewijzigd is of als de buurtbusvereniging nog niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen. Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld machtiging.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlage digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u het document niet lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

Hoe vraagt u aan

U vraagt de subsidie aan via het digitale aanvraagformulier dat u kunt vinden op deze pagina.

Afhandeling aanvraag 

Aanvragen worden afgehandeld in volgorde van ontvangst.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken. Wij doen ons best om eerder een beslissing te nemen.

Maximale bijdrage

De subsidie is:

 • een vooraf vastgesteld bedrag van € 7.500,- per buurtbuslijn per jaar;
 • € 500,- per buurtbusvereniging of -stichting als er sprake is van een lustrum (vijf-, tien- of vijftienjarig bestaan).

De subsidie wordt verstrekt voor de periode 2024 t/m 2025.

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2024-2025 is € 480.000,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Wilt u een buurtbusvereniging of -stichting oprichten?

Vraag een verkennend gesprek aan via het Contactformulier.

Actuele Wet- en regelgeving