Stimulering elektrische vrachtfiets

Voor wie

Ondernemingen.

Waarvoor

Subsidie voor de aankoop of lease van maximaal twee nieuwe elektrische vrachtfietsen.

Met elektrische vrachtfiets bedoelen wij: een elektrische fiets voor bedrijfsmatig gebruik met daarop een bak om bedrijfsmatig goederen in te vervoeren of een elektrische fiets met een aanhanger om bedrijfsmatig goederen in te vervoeren, beide met een minimale laadcapaciteit van 150 liter per bak.

Direct aanvragen

Let op: nieuw aanvraagformulier!

Voorwaarden
 • De aanvrager:
  • staat minimaal 3 maanden ingeschreven in de Kamer van Koophandel;
  • moet, de met de subsidie gekochte, elektrische vrachtfiets inzetten voor een periode van 3 jaar na ontvangst van de subsidie
  • kan voor maximaal 2 elektrische vrachtfietsen subsidie ontvangen. Let op: u kunt maar één keer aanvragen op basis van deze subsidieregeling.
 • De elektrische vrachtfiets:
  • is na 1 april 2021 aangekocht of geleased voor een periode van minimaal 3 jaar;
  • wordt ingezet voor het uitoefenen van een bedrijf voor het vervoer van goederen en niet voor het vervoer van personen;
  • wordt minimaal 5 keer per week gebruikt voor het vervoer van goederen in Overijssel. U kunt dit laten zien door bijvoorbeeld een rittenadministratie of een uitdraai van de agenda waarin alle afspraken staan;
  • is of wordt geleverd door een officiële dealer of fabrikant;
  • is voor een onderneming die fysiek gevestigd is in Overijssel.
 • Deze subsidieregeling valt onder de regels van de Algemene De-minimisverordening.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 5.9 Stimulering elektrische vrachtfiets.

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Een bewijs van acceptatie van de offerte, een aankoopbewijs of een leasecontract.
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw rekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Verleningsbrieven als uw organisatie dit jaar en de twee vorige jaren de-minimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing en alleen als u de subsidie van een andere overheid heeft ontvangen).
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u het bestand niet lezen/gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder: 038 499 88 99 (kies 1).

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag 

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet volledig is. De aanvraag is volledig op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 • De subsidie is maximaal 30% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 • De subsidie is maximaal € 1.500,- per vrachtfiets.
 • De minimum subsidie van € 1.000,- is niet van toepassing.
Beschikbaar budget

Subsidieplafond voor 2021, 2022 en 2023 samen is in totaal: € 50.000,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele Wet- en regelgeving