Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer

U kunt niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Voor wie

Voor de volgende Overijsselse gemeenten: Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden of Zwolle.

Wat

Subsidie voor toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer door de infrastructuur voor het openbaar vervoer te verbeteren. Hierdoor kunnen meer reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer. Dit leidt tot een betere uitvoering van het openbaar vervoer in Overijssel.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

 • Activiteit A: Het aanleggen van nieuwe bushaltes, het verbeteren van bestaande bushaltes of het verwijderen van bushaltes die niet meer gebruikt worden.
  Voorbeelden van het verbeteren van een bestaande bushalte zijn het plaatsen van een wachthokje (abri) voor reizigers waar deze nog niet aanwezig is, het plaatsen van een fietsenstalling of het toegankelijk inrichten van de bushalte.
 • Activiteit B: Het aanpassen van wegen om de doorstroming, betrouwbaarheid en/of kwaliteit van het openbaar busvervoer te verbeteren. Het gaat hier om aanpassingen die maximaal € 30.000,- (exclusief btw) per aanpassing kosten.
  Voorbeelden zijn het verwijderen van een verkeersdrempel of het verruimen van een boogstraal in een bocht.
Voorwaarden
 • De activiteit:
  • wordt uitgevoerd in opdracht van een gemeente in Overijssel;
  • wordt gedaan bij een bushalte of op de route van het openbaar vervoer;
  • is nodig omdat in het jaar van de subsidieaanvraag een aanpassing in de dienstregeling heeft plaatsgevonden;
  • is afgestemd met de vervoerder met wie de provincie Overijssel afspraken heeft.
 • U start in hetzelfde jaar van de subsidieaanvraag met de uitvoering van de activiteiten en de activiteiten moeten binnen 12 maanden na subsidieverlening uitgevoerd zijn.
 • De volgende activiteiten komen niet in aanmerking voor de subsidie:
  • gebruikelijke vervangingen of onderhoud van bestaande bushaltes;
  • parkeervoorzieningen voor auto’s;
  • voorzieningen die de vervoerder financiert of moet financieren (bijvoorbeeld een haltepaal);
  • voorzieningen die de abri-exploitant financiert of moet financieren.
 • Er mag geen aanvraag ingediend worden als de activiteit onderdeel is van een project waarvoor een aanvraag is of wordt ingediend op basis van subsidieregeling 5.1 Mobiliteit Overijssel.

De precieze voorwaarden met een toelichting kunt u vinden in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 5.6 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer.

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Een offerte.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor ons voorbeeld machtiging gebruiken.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u het document niet lezen of gebruiken? U kunt het document ook opvragen via het Overijssel Loket.

Hoe vraagt u aan?

U kunt niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Afhandeling aanvraag in volgorde van ontvangst

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage

De subsidie is maximaal 75% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2023 is: € 726.000,-.
Het subsidieplafond wordt jaarlijks vastgesteld en geldt voor de genoemde indieningstermijn. Er geldt een deelplafond van:   

 • € 350.000,- voor Twente: Gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden.
 • € 376.000,- voor West Overijssel: Gemeente Zwolle.
Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele wet- en regelgeving