Borden (plaatsing van aanduidingsborden)

Voor wie

Ontheffing:

 • Eigenaren of exploitanten van toeristische objecten, toeristische overstappunten of verzorgingsplaatsen (parkeerplaatsen, soms samen met een tankstation) langs provinciale wegen die verwijsborden willen plaatsen langs een provinciale weg.
 • Gemeenten die informatiepanelen en activiteitenborden willen plaatsen.
 • Instanties die tijdelijke bewegwijzering voor verkeersbegeleiding willen plaatsen. Bijvoorbeeld voor bouwverkeer of bezoekers van een evenement.

Melding speciale aanduiding:

 • Nabestaanden van een verkeersslachtoffer die een gedenkteken willen plaatsen.
 • Aanwonenden die huisnummerborden willen plaatsen.
 • Gemeenten die gemeentegrensborden, straatnaamborden of buurtschapsborden willen plaatsen.
 • Instanties die borden willen plaatsen met:
  • namen van gebieden, rivieren, kanalen, bruggen en viaducten, of;
  • namen van fiets-, wandel- en ruiterroutes, of;
  • een aanduiding van een route gevaarlijke stoffen.
 • Instanties die mottoborden willen plaatsen, gericht op beïnvloeding van het gedrag van weggebruikers.

Wat

Ontheffing aanvragen voor een aanduidingsbord of een melding doen voor een speciale aanduiding langs de provinciale weg.

Waarvoor

Als het voor de verkeersveiligheid nodig is om een aanduiding langs de provinciale weg te plaatsen.

Direct aanvragen

Direct melden

Voorwaarden

Voor het verkrijgen van een ontheffing of het doen van een melding gelden voorwaarden. Deze verschillen per soort aanduiding. U vindt de voorwaarden in de Regeling aanduidingen Overijssel 2022.

Aanpak
 • Ontheffing
  • Minimaal acht weken voordat u verwijsborden, informatiepanelen, activiteitenborden of tijdelijke bewegwijzering wilt plaatsen, vraagt u een ontheffing aan via het formulier 'Ontheffing aanduidingsborden'.
 • Melding
  • Minimaal vier weken voordat u speciale aanduidingen of een gedenkteken wilt plaatsen, doet u een melding via het formulier 'Melding speciale aanduiding'. Na uw melding beoordelen wij of er extra voorwaarden nodig zijn voor het plaatsen van de speciale aanduiding of het gedenkteken.
Kosten en onderhoud

U betaalt de kosten voor het plaatsen, onderhouden of verwijderen van de informatie- en verwijsborden, gedenktekens. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging, vernieling of diefstal door derden.

Beperken van toeristische wegwijzers

Als er veel borden langs de weg staan, leidt dit mensen af. Daarom mogen er niet teveel borden langs provinciale wegen staan. Als er toch teveel borden komen, kunnen wij die vervangen door één bord. Dat bord verwijst dan bijvoorbeeld naar drie campings, terwijl er eerst voor elke camping een apart bord was. Soms is het niet mogelijk om meerdere borden te vervangen door één bord. Zijn er meer bedrijven die aan de voorwaarden van de Regeling aanduidingen voldoen, dan zoeken we een andere oplossing. Wij besluiten welk bord mag blijven door te kijken naar:

 • de verkeersveiligheid op die plek;
 • de grootte van het bedrijf waar het bord naar verwijst. Dit wordt bepaald door het jaarlijkse aantal bezoekers of het aantal parkeerplaatsen;
 • de afstand van het bedrijf tot de provinciale weg.
Kosten

Het aanvragen van een ontheffing voor aanduidingen kost geld (leges). Hoeveel dit kost kunt u lezen in de tarieventabel van de Belastingverordening Overijssel.

Als u na het indienen van de aanvraag besluit om de aanvraag in te trekken, moet u ook (een deel van de) leges betalen. Ook als uw aanvraag buiten behandeling wordt gelaten of als de aanvraag wordt geweigerd. Hierover leest u meer in de belastingverordening. De link daarvoor vindt u onder het kopje Wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van meldingen en ontheffingsaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvragers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

het communiceren met aanvragers tijdens de behandeling van de meldingen en ontheffingsaanvragen;
het behandelen van meldingen, ontheffingsaanvragen en tegen onze besluiten ingediende bezwaarschriften;
het controleren van naleving van onze besluiten;
het handhaven tegen overtredingen van onze besluiten;
het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.


Wij zijn als wegbeheerder op basis van de verkeerswet- en regelgeving bevoegd ontheffingen te verlenen en meldingen in behandeling te nemen die gaan over activiteiten op of nabij provinciale wegen en vaarwegen. Deze wettelijke taak is de grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Wet- en regelgeving