Gedenkteken

Voor wie

Particulieren die een gedenkteken willen plaatsen langs de provinciale (vaar)weg.

Wat

Een melding doen van het plaatsen van een gedenkteken ter nagedachtenis aan een verkeersslachtoffer.

Waarvoor

U moet een melding indienen zodat wij kunnen beoordelen of de verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming op de provinciale weg niet in gevaar komen.

Activiteit

Wanneer u in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (onderstaande link) een aanvraag doet kiest u voor activiteit: 
"Aanduidingsborden plaatsen - melding"

direct aanvragen

Voorwaarden

Een gedenkteken moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het wordt geplaatst door de meest naaste familie.
 • Het wordt geplaatst ter nagedachtenis aan een menselijk verkeersslachtoffer.
 • Het gedenkteken is maximaal 60 centimeter hoog en 40 centimeter breed.
 • U plaatst het gedenkteken in de berm, maar niet in de tussenberm.
 • Het wordt geplaatst op minimaal 2,5 meter afstand van de hoofdrijbaan en minimaal 0,5 meter uit de buitenkant van de verharding.
 • Het gedenkteken wordt niet vastgemaakt aan bomen, lantarenpalen, borden en dergelijke.
 • U plaatst geen verlichting op of naast het gedenkteken.
 • U plaatst het gedenkteken voor een maximale periode van vijf jaar.
Aanpak

U dient minimaal vier weken voor het plaatsen een melding in via het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Als de melding compleet is, ontvangt u binnen vier weken een reactie.

Kosten en onderhoud
Kosten plaatsing en onderhoud

U betaalt de kosten voor het plaatsen, onderhouden of verwijderen van het gedenkteken. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging, vernieling of diefstal door derden.

Leges

Voor het indienen van een melding voor een gedenkteken betaalt u geen leges.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van meldingen en/of aanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvragers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het communiceren met aanvragers tijdens de behandeling van meldingen en aanvragen voor een omgevingsvergunning;
 • het behandelen van meldingen, aanvragen voor omgevingsvergunningen en tegen onze besluiten ingediende bezwaarschriften;
 • het controleren van naleving van onze besluiten;
 • het handhaven tegen overtredingen van onze besluiten;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij zijn als wegbeheerder op basis van de verkeerswet- en regelgeving bevoegd omgevingsvergunningen te verlenen en meldingen in behandeling te nemen die gaan over activiteiten op of nabij provinciale wegen en vaarwegen. Deze wettelijke taak is de grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken. 

Wet- en regelgeving