Evenement op of aan de vaarweg

Voor wie

Organisatoren van sport- of andere evenementen op of aan de vaarweg.

Wat

Ontheffing vragen om een evenement op of aan de provinciale vaarweg te houden.

Waarvoor

U moet aantonen dat u voldoende veiligheidsmaatregelen treft en u moet aantonen dat de veiligheid en het vlotte verloop van de scheepvaart niet in gevaar komt.

Direct aanvragen

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor toestemming als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U wilt een kortdurend evenement organiseren in, aan of boven een vaarweg. Het gaat hierbij om kortdurende evenementen, zoals sprietlopen, paalvechten, kanowedstrijden, enzovoort.
  • De vaarweg is in beheer bij de provincie.
  • De veiligheid en het vlotte verloop van de scheepvaart worden niet in gevaar gebracht. 
Aanpak

U vraagt de toestemming aan via het formulier op deze pagina: "Direct aanvragen".

In beginsel zal toestemming worden verleend wanneer de activiteit plaats heeft buiten de scheepvaarttijden. Aan een toestemming kunnen voorschriften worden verbonden.

Werken rond bomen

Sinds 1 januari 2024 hanteert Provincie Overijssel het ‘Handboek Bomen’ van het Norminstituut Bomen. Dit betekent dat u moet voldoen aan een aantal regels als u dicht in de buurt van bomen wil werken. Als dit voor u geldt, dan laten wij u dit weten. Zo beschermen we samen onze bomen.

Kosten

Het aanvragen van toestemming voor een evenement op de vaarweg kost geld (leges). Hoeveel dit kost kunt u lezen in de tarieventabel van de Belastingverordening Overijssel.

Als u na het indienen van de aanvraag besluit om de aanvraag in te trekken, moet u ook (een deel van de) leges betalen. Ook als uw aanvraag buiten behandeling wordt gelaten of als de aanvraag wordt geweigerd. Hierover leest u meer in de belastingverordening. De link daarvoor vindt u onder het kopje Wet- en regelgeving.

Evenementen en natuur

Wilt u een evenement organiseren en bent u zich aan het orienteren om in beeld te brengen welke regels gelden om het evenement door te laten gaan? Bekijk alle natuurregels waaraan u moet voldoen bij het organiseren van een evenement. 

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van meldingen en/of aanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvragers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

het communiceren met aanvragers tijdens de behandeling van de meldingen en ontheffingsaanvragen;
het behandelen van meldingen, ontheffingsaanvragen en tegen onze besluiten ingediende bezwaarschriften;
het controleren van naleving van onze besluiten;
het handhaven tegen overtredingen van onze besluiten;
het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.


Wij zijn als wegbeheerder op basis van de verkeerswet- en regelgeving bevoegd ontheffingen te verlenen en meldingen in behandeling te nemen die gaan over activiteiten op of nabij provinciale wegen en vaarwegen. Deze wettelijke taak is de grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Wet- en regelgeving