Exceptioneel transport over de weg, ontheffing

Voor wie

Iedereen.

Wat

Ontheffing aanvragen voor transport dat afwijkt van de bepalingen in het Voertuigreglement. In dit reglement staan diverse bepalingen over maximale afmetingen of het maximale gewicht van voertuigen.

Waarvoor

Vanaf bepaalde vastgestelde afmetingen moet het transport begeleid worden door de politie of door professionele transportbegeleiders.

Direct aanvragen bij de RDW/TET

Aanpak

De ontheffing voor een exceptioneel transport over de weg moet u aanvragen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), via https://www.rdw.nl/zakelijk/branches/transporteurs.

Voor voertuigen zonder kenteken (bijvoorbeeld landbouwvoertuigen) moet u de ontheffing aanvragen bij ons of het waterschap. Het kan zijn dat het waterschap de bevoegdheid heeft overgedragen aan de RDW.

Brede voertuigen

Wilt u met brede voertuigen over de provinciale weg rijden? Dan kunt u daarvoor ontheffing aanvragen bij Provincie Overijssel. Stuur dan een e-mail naar wkvergunningen@overijssel.nl. U kunt ontheffing aanvragen voor landbouwvoertuigen, zoals trekkers, hakselaars, dorsmachines of zaaimachines. U kunt ook ontheffing aanvragen voor (zelfrijdende) carnavalswagens en corsowagens.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van meldingen en/of aanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvragers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

  • het communiceren met aanvragers tijdens de behandeling van de meldingen en ontheffingsaanvragen;
  • het behandelen van meldingen, ontheffingsaanvragen en tegen onze besluiten ingediende bezwaarschriften;
  • het controleren van naleving van onze besluiten;
  • het handhaven tegen overtredingen van onze besluiten;
  • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
  • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij zijn als wegbeheerder op basis van de verkeerswet- en regelgeving bevoegd ontheffingen te verlenen en meldingen in behandeling te nemen die gaan over activiteiten op of nabij provinciale wegen en vaarwegen. Deze wettelijke taak is de grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

 

Wet- en regelgeving