Flora- en Fauna activiteit

Voor wie


Particulieren, bedrijven en overheidsinstanties

Wat

Meldingen en aanvragen voor vergunningen op grond van de Omgevingswet voor een flora- en fauna-activiteit. Een flora- en fauna-activiteit is vergunningplichtig onder de Omgevingswet. Dit betekent dat voordat u een flora- en fauna-activiteit uitvoert u een omgevingsvergunning nodig heeft van de provincie.

Waarom


Via de Omgevingswet beschermt de provincie plant- en diersoorten die in het wild voorkomen. Alle vogels en ruim 230 andere plant- en diersoorten vallen onder de bescherming van deze wet, met als doel de biodiversiteit te beschermen en te bevorderen. Onder de Omgevingswet is het bijvoorbeeld verboden om zonder vergunning beschermde dieren opzettelijk te doden, te verstoren of te verjagen of om voortplantingsplaatsen en rustplaatsen te beschadigen en vernielen.

Direct aanvragen