Gedoogbeschikking

Voor wie

Iedereen.

Wat

U kunt bij ons een gedoogbeschikking aanvragen als u niet aan de regels van het provinciaal milieubeheer kunt voldoen. U mag uw activiteiten dan voor een bepaalde periode wel uitvoeren.

Waarom

Voor het milieubeheer binnen de provincie gelden regels. Wanneer u niet kunt voldoen aan deze regels op het gebied van milieubeheer, dan kunt u bij ons onder bepaalde omstandigheden een gedoogbeschikking aanvragen. Een gedoogbeschikking is een besluit om tijdens een bepaalde periode niet tegen de activiteit op te treden.

Direct aanvragen

Voorwaarden
  1. Er is sprake van een uitzonderlijke situatie, zoals genoemd in onze handhavingsstrategie. In het bijzonder bij een overmachts- of overgangssituatie.
  2. De te gedogen situatie dient beperkt te zijn in omvang en tijd.
  3. Er is een complete en ontvankelijke aanvraag voor een vergunning of ontheffing bij ons ingediend. Bovendien is er grote kans dat de vergunning of ontheffing wordt verleend.
  4. De aanvrager treft geen verwijt over het tijdstip van indiening van de aanvraag voor een vergunning of ontheffing. Ook valt de aanvrager geen andere zaken te verwijten.
  5. Er zijn klemmende redenen die de afgifte van een gedoogbeschikking rechtvaardigen.
  6. De te gedogen activiteit kan op verantwoorde wijze plaatsvinden. Ook worden de omgevingsbelangen niet geschaad.
  7. De afgifte van de gedoogbeschikking is niet onredelijk vergeleken met de belangen van derden.
  8. Het belang dat met het afgeven van de gedoogbeschikking wordt gediend weegt zwaarder dan het belang van strikte handhaving van de milieuregels. Als aanvrager moet u dit belang aantonen.
Aanpak

U vraagt de gedoogbeschikking aan door gebruik te maken van het formulier: "Direct aanvragen" op deze pagina. U kunt op dit formulier alleen inloggen met DigiD of eHerkenning.

Termijn

Wij zullen uiterlijk binnen acht weken op uw gedoogbeschikking een besluit nemen. Indien de zaak zeer complex is, kunnen wij deze termijn verlengen. U wordt daar dan van op de hoogte gesteld.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van meldingen en/of aanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:
•    het beoordelen van de vergunningaanvraag;
•    het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
•    het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
•    het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.
Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van vergunningaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.