Geluidproduktie sportmotoren

Voor wie

Iedereen die sportmotoren wil gebruiken buiten een daarvoor vergund sportterrein.

Wat

Aanvraag voor ontheffing voor het gebruik van sportmotoren buiten een vergund sportterrein.

Waarvoor

Het is verboden sportmotoren te gebruiken buiten een daarvoor vergund sportterrein. Wilt u dit toch dan heeft u een ontheffing van ons nodig.

Toelichting

 • Een sportmotor is een motorrijtuig op minder dan vier wielen, zonder (normaal) kenteken dat is bedoeld voor de beoefening van de motorsport.
 • Een sportterrein is speciaal bestemd voor het gebruik van motoren, bromfietsen en andere gemotoriseerde voertuigen en waarvoor een vergunning is verleend. De gemeente verleent de vergunning voor een dergelijk sportterrein.

Direct aanvragen

Voorwaarden
 • U vraagt de ontheffing op tijd aan. Dat is minimaal 8 weken voordat de activiteit plaatsvindt.
 • U vult de aanvraag helemaal in.
 • U overschrijdt het maximale geluiddrukniveau zoals beschreven in de Regeling geluidproduktie sportmotoren niet.
Kosten

Aan het behandelen van de aanvraag geluidsproduktie sportmotoren zijn kosten verbonden (leges). Een overzicht van de kosten staat in de tarieventabel van de Belastingverordening Overijssel.

U vindt deze onder het kopje Wet- en regelgeving.

Aanpak

Gebruik het formulier op deze pagina: 'Ontheffing geluidproduktie sportmotoren' voor het aanvragen van een ontheffing.

Termijn

De behandeltermijn van de aanvraag Ontheffing geluidproduktie sportmotoren is maximaal 8 weken.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?

Voor het behandelen van meldingen en/of aanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvragers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het communiceren met aanvragers tijdens de behandeling van de meldingen en ontheffingsaanvragen;
 • het behandelen van meldingen, ontheffingsaanvragen en tegen onze besluiten ingediende bezwaarschriften;
 • het controleren van naleving van onze besluiten;
 • het handhaven tegen overtredingen van onze besluiten;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij zijn als wegbeheerder op basis van de verkeerswet- en regelgeving bevoegd ontheffingen te verlenen en meldingen in behandeling te nemen die gaan over activiteiten op of nabij provinciale wegen en vaarwegen. Deze wettelijke taak is de grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Wet- en regelgeving