Tijdelijke verkeersmaatregelen

Voor wie

Particulieren, bedrijven of overheden.

Wat

Toestemming vragen om tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen op of langs de provinciale wegen.Tijdelijke verkeersmaatregelen zorgen voor een verkeersveilige situatie en een betere doorstroming tijdens wegwerkzaamheden.

Wilt u tijdelijke bewegwijzering plaatsen, zoals omleidingsborden? Dan kunt u een aanvraag indienen via het formulier Borden (plaatsing van aanduidingsborden).

Waarvoor

Voor het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen op of langs een provinciale weg is toestemming van ons nodig. U dient hiervoor een aanvraagformulier in met een verkeersplan.

Let op: maken de verkeersmaatregelen deel uit van een ander werk langs de provinciale weg, bijvoorbeeld de aanleg van kabels en leidingen? Dan heeft u daar een ontheffing voor nodig. Het verkeersplan wordt bij die aanvraag beoordeeld. U hoeft geen aparte toestemming te vragen voor de verkeersmaatregelen.

Direct aanvragen

Voorwaarden
 • De weg is bij ons in beheer.
 • De veiligheid en doorstroming van het verkeer wordt niet in gevaar gebracht.
 • De verkeersmaatregelen komen overeen met de CROW publicatie 530B: Standaardmaatregelen op niet-autosnelwegen. 
Toetsing aanvraag

Uw aanvraag wordt gecontroleerd op een aantal aspecten:

 • Verkeersmaatregelen volgens CROW publicatie 530B: Standaardmaatregelen op niet-autosnelwegen.
 • Conflicterende werkzaamheden of evenementen.
 • Verkeersveiligheid.
 • Doorstroming van het verkeer.

Wegwerkzaamheden moeten zoveel mogelijk buiten de reguliere spitsperiode worden uitgevoerd

Op sommige provinciale wegen kan hiervan worden afgeweken of gelden juist strengere regels. Voor een totaaloverzicht verwijzen wij u naar het ‘kader verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden op provinciale wegen in Overijssel’ en de link naar de actuele werkbare urenlijst.

Gaan wij akkoord met uw verzoek dan ontvangt u een schriftelijke toestemming voor het plaatsen van de tijdelijke verkeersmaatregelen op de weg. Hierin wordt aangegeven op welke tijden u mag werken.

Bekijk de werkbare urenlijst (WBU) 2024 op de kaart. Het WBU document is op te vragen door te bellen met het Overijssel Loket: 038 499 88 99 of te mailen naar overijsselloket@overijssel.nl.

Werken rond bomen

Sinds 1 januari 2024 hanteert Provincie Overijssel het ‘Handboek Bomen’ van het Norminstituut Bomen. Dit betekent dat u moet voldoen aan een aantal regels als u dicht in de buurt van bomen wil werken. Als dit voor u geldt, dan laten wij u dit weten. Zo beschermen we samen onze bomen.

Afstemming met de omgeving

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor afstemming met de omgeving waaronder de nood- en hulpdiensten. Ook moet worden voldaan aan de wettelijke aanrijdtijden van nood- en hulpdiensten. De opdrachtnemer is verantwoordelijk om hierover tijdig in contract te treden met de nood- en hulpdiensten.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van meldingen en ontheffingsaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvragers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het communiceren met aanvragers tijdens de behandeling van de meldingen en ontheffingsaanvragen;
 • het behandelen van meldingen, ontheffingsaanvragen en tegen onze besluiten ingediende bezwaarschriften;
 • het controleren van naleving van onze besluiten;
 • het handhaven tegen overtredingen van onze besluiten;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij zijn als wegbeheerder op basis van de verkeerswet- en regelgeving bevoegd ontheffingen te verlenen en meldingen in behandeling te nemen die gaan over activiteiten op of nabij provinciale wegen en vaarwegen. Deze wettelijke taak is de grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.