Tijdelijke verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden

Voor wie

Aannemers, wegbeheerders of nutsbedrijven

Wat

Ontheffing vragen om tijdelijke verkeersmaatregelen toe te passen op/langs de provinciale weginfrastructuur voor een verkeersveilige en betere doorstroming tijdens wegwerkzaamheden.

Waarvoor

Voor het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen op, aan of langs een provinciale weg in Overijssel is toestemming van ons nodig. U dient hiervoor een aanvraagformulier in met een verkeersplan.

Let op: maken de verkeersmaatregelen deel uit van een ander werk langs de provinciale weg, bijvoorbeeld de aanleg van kabels en leidingen? Dan heeft u daar ontheffing voor nodig. Het verkeersplan wordt bij die aanvraag beoordeeld; u hoeft geen aparte aanvraag te doen voor de verkeersmaatregelen.

Direct aanvragen

Voorwaarden
  • de (vaar)weg is bij ons in beheer;
  • in de berm van de weg of op de oever van de vaarweg is voldoende ruimte om de kabel/leiding te leggen.
Toetsing aanvraag

Uw aanvraag wordt gecontroleerd op een aantal aspecten:

  • Verkeersmaatregelen volgens het document CROW 96 a/b.
  • Conflicterende werkzaamheden/evenementen.
  • Verkeersveiligheid (in samenwerking met weginspecteurs).
  • Doorstroming (werkbare urenlijst WBU).

Wegwerkzaamheden moeten zoveel mogelijk buiten de reguliere spitsperiode worden uitgevoerd. Op sommige provinciale wegen kan hiervan worden afgeweken of gelden strengere regels. Voor een totaaloverzicht zie het kader verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden op provinciale wegen in Overijssel en de link naar de actuele werkbare urenlijst.

Gaan wij akkoord met uw verzoek dan ontvangt u voor de geplande aanvangsdatum de toestemming voor het plaatsen van de tijdelijke verkeersmaatregelen op de weg.

Bekijk de WBU 2023 op de kaart. Het WBU document is op te vragen door te bellen met het Overijssel Loket: 038 499 88 99 of te mailen naar overijsselloket@overijssel.nl.

Afstemming met de omgeving

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor afstemming met de omgeving waaronder de nood- en hulpdiensten. Ook moet worden voldaan aan de wettelijke aanrijdtijden van nood- en hulpdiensten. De opdrachtnemer is verantwoordelijk om hierover tijdig in contract te treden met de nood- en hulpdiensten.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van meldingen en ontheffingsaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvragers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

het communiceren met aanvragers tijdens de behandeling van de meldingen en ontheffingsaanvragen;
het behandelen van meldingen, ontheffingsaanvragen en tegen onze besluiten ingediende bezwaarschriften;
het controleren van naleving van onze besluiten;
het handhaven tegen overtredingen van onze besluiten;
het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.


Wij zijn als wegbeheerder op basis van de verkeerswet- en regelgeving bevoegd ontheffingen te verlenen en meldingen in behandeling te nemen die gaan over activiteiten op of nabij provinciale wegen en vaarwegen. Deze wettelijke taak is de grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.