Vuurwerk, ontbrandingsmelding

Voor wie

Particulieren, bedrijven, houders van een toepassingsvergunning.

Wat

Ontheffing waarmee u toestemming kunt krijgen om vuurwerk af te mogen steken.

Waarvoor

Het is verboden om zonder ontbrandingstoestemming vuurwerk af te steken. De enige uitzondering hierop is het afsteken van consumentenvuurwerk door particulieren tijdens de jaarwisseling.

Direct ontheffing aanvragen voor bedrijven met E-herkenning

Direct ontheffing aanvragen voor bedrijven met DigiD

Voorwaarden

U vraagt een ontbrandingstoestemming aan in de volgende gevallen:

  • U wilt professioneel vuurwerk afsteken.
  • U wilt meer dan 200 kilogram consumentenvuurwerk afsteken.
  • U wilt meer dan 20 kilogram theatervuurwerk afsteken.

U doet een ontbrandingsmelding in de volgende gevallen:

  • U wilt maximaal 200 kilogram consumentenvuurwerk afsteken.
  • U wilt maximaal 20 kilogram theatervuurwerk afsteken.
  • U wilt maximaal 200 kilogram consumentenvuurwerk en 20 kilogram theatervuurwerk afsteken.
Aanpak

U doet een aanvraag om ontbrandingstoestemming minimaal 14 weken voor de geplande vuurwerkontbranding. Een ontbrandingsmelding meldt u minimaal 2 weken voor de geplande vuurwerkontbranding .

Voor zowel de aanvraag om ontbrandingstoestemming als een ontbrandingsmelding gebruikt u hetzelfde formulier.

Termijn

De termijn voor het nemen van een besluit op de aanvraag voor een ontbrandingstoestemming is acht weken. Hierna moet het besluit zes weken ter inzage liggen voordat u er gebruik van kunt maken.

Een ontbrandingsmelding moet voldoen aan de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk. Hierop wordt geen besluit genomen.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van meldingen en/of aanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:
•    het beoordelen van de vergunningaanvraag;
•    het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
•    het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
•    het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.
Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van vergunningaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Wet- en regelgeving