Werk / object / beplanting provinciale vaarweg, ontheffing / melding

Voor wie

Organisaties of belanghebbenden die een bouwwerk op, over of aan de vaarweg willen maken.

Wat

Als belanghebbende kunt u bij ons een ontheffing vragen of een melding doen voor het maken van een (bouw)werk / object / beplanting op, over of in een vaarweg. Onder bouwwerken vallen onder andere viaducten of bruggen, maar ook een eenvoudige aanlegsteiger.

Waarvoor

 • Een ontheffing aanvragen voor het aanbrengen, houden, veranderen of verwijderen van enig werk of bomen en beplantingen aan een vaarweg. Of:
 • Een melding doen voor het aanbrengen, houden, veranderen of verwijderen van enig werk of bomen en beplantingen die zich binnen 10 meter vanaf het water van een vaarweg bevinden.

Direct ontheffing aanvragen

Direct melden

Voorwaarden ontheffing
 • U bent belanghebbende, dat wil zeggen u wilt een (bouw)werk / object / beplanting op, over of in een vaarweg maken.
 • De vaarweg is bij ons in beheer.
 • Het te maken (bouw)werk / object / de aan te leggen beplanting belemmert de scheepvaart niet en brengt de instandhouding van een vaarweg (oevers en doorstroming) niet in gevaar.
Voorwaarden melding
 • U wilt een (bouw)werk/object/beplanting maken binnen 10 meter van de oever van een vaarweg.
 • De vaarweg is bij ons in beheer.
 • De melding moet minimaal vier weken voor aanvang van de werken gedaan zijn.
Kosten

Het aanvragen van een ontheffing voor een werk op of aan de vaarweg kost geld (leges). Hoeveel dit kost kunt u lezen in de tarieventabel van de Belastingverordening Overijssel.

Als u na het indienen van de aanvraag besluit om de aanvraag in te trekken, moet u ook (een deel van de) leges betalen. Ook als uw aanvraag buiten behandeling wordt gelaten of als de aanvraag wordt geweigerd. Hierover leest u meer in de belastingverordening. De link daarvoor vindt u onder het kopje Wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van meldingen en ontheffingsaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvragers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het communiceren met aanvragers tijdens de behandeling van de meldingen en ontheffingsaanvragen;
 • het behandelen van meldingen, ontheffingsaanvragen en tegen onze besluiten ingediende bezwaarschriften;
 • het controleren van naleving van onze besluiten;
 • het handhaven tegen overtredingen van onze besluiten;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij zijn als wegbeheerder op basis van de verkeerswet- en regelgeving bevoegd ontheffingen te verlenen en meldingen in behandeling te nemen die gaan over activiteiten op of nabij provinciale wegen en vaarwegen. Deze wettelijke taak is de grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Wet- en regelgeving