Ontheffing voorschriften zwembad

Voor wie

Eigenaren, beheerders of uitbaters van openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden in bijvoorbeeld hotels, campings en sauna's, peuterbaden, medische baden en badinrichtingen in oppervlaktewater.

Wat

Een zwembad mag pas open voor publiek als aan alle eisen is voldaan. Soms kunt u een vrijstelling van een of meer regels (voordschriften) aanvragen. U hoeft zich dan niet aan die regels te houden. Bijvoorbeeld als u gaat verbouwen. U vraagt een vrijstelling voor de periode dat de nieuwbouw of verbouw duurt.

Waarvoor

In bijzondere gevallen hoeft u zich niet aan de regels te houden, u krijgt dan een ontheffing.

direct aanvragen

Voorwaarden
  • De houder van een zwembad kan een ontheffing aanvragen.
  • U heeft u voornemen van het oprichten, wijzigen of uitbreiden van uw zwembad op tijd gemeld.
  • Vermeld bij de aanvraag de reden waarom u vrijstelling wilt en geef aan op welke wijze dit voor de gebruikers veilig en hygiënisch is. 
  • U geeft aan voor welke voorschriften u een ontheffing wilt.
Aanpak
  • Ga naar het Digitaal Stelsel Omgevingswet 
  • Doe de vergunningcheck.
  • U ziet of een ontheffing kunt krijgen. U kunt dit meteen doen.
  • Log in met eHerkenning.
Kosten

Het aanvragen van ontheffing  kost geld (leges). Hoeveel dit kost kunt u lezen in de tarieventabel van de Belastingverordening Overijssel 2023.

Als u na het indienen van de aanvraag besluit om de aanvraag in te trekken, moet u ook (een deel van de) leges betalen. Ook als uw aanvraag buiten behandeling wordt gelaten of als de aanvraag wordt geweigerd. Hierover leest u meer in de belastingverordening.
De link daarvoor vindt u onder het kopje Wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van meldingen en/of aanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:
•    het beoordelen van de vergunningaanvraag;
•    het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
•    het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
•    het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.
Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van vergunningaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Wet- en regelgeving