Ontgrondingsvergunning

Voor wie

Iedereen die de bodem gaat afgraven, heeft een ontgrondingsvergunning nodig.

Wat

Ontgronding betekent dat u de bodem afgraaft en daardoor verlaagt. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. U haalt hierbij een grondlaag weg zoals klei, veen, zand of grind. Voorbeelden van ontgronding zijn: 

 • zandwinning 
 • waterberging 
 • natuurontwikkeling 

Waarvoor

U moet de omgevingsvergunning voor ontgrondingsactiviteiten altijd aanvragen. Ook als u de bodem tijdelijk verlaagt. In een aantal gevallen geldt er een vrijstelling. Wanneer een vrijstelling geldt, ziet u in de vergunningencheck van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. 

U vraagt een omgevingsvergunning aan voor de activiteit 'Ontgrondingsactiviteit op land, in regionale wateren en in een winterbed van een rivier'. 

Direct aanvragen

 

Voorwaarden

De voorwaarden om een ontgrondingvergunning te krijgen zijn onder andere: 

 • de ontgronding past binnen het omgevingsplan, en 
 • de eigenaar van de grond geeft toestemming voor de ontgronding. 
Aanpak

Zo vraagt u een vergunning aan: 

Log in:  

 • voor uzelf: met DigiD 
 • voor een bedrijf: met eHerkenning 

U geeft de volgende informatie bij uw aanvraag: 

 • soort werkzaamheden dat u wilt uitvoeren en de plaats (adres) 
 • hoeveelheid en diepte van de ontgronding 
 • soort materiaal dat u gaat afgraven 
 • datum waarop u begint met ontgronden en de (geschatte) duur 
 • adresgegevens en toestemming van de grondeigenaar 
Termijn

De termijn voor een beslissing op uw vergunningsaanvraag hangt af van de (mogelijke) impact die uw bedrijf heeft op de omgeving. Er zijn twee mogelijkheden: 

 •     Standaardprocedure. De (mogelijke) impact op de omgeving is klein. Bij de standaardprocedure neemt de provincie binnen 8 weken een beslissing. Maar wanneer de provincie dat nodig vindt, kan zij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken. 
 •     Uitgebreide procedure. De (mogelijke) impact op de omgeving is groot. Bij de uitgebreide procedure krijgen belanghebbenden de kans om te reageren op uw plannen. Soms moet de provincie ook de impact op de omgeving verder onderzoeken. Het duurt gemiddeld een half jaar voordat de provincie een definitief besluit kan nemen over uw vergunningaanvraag. 
Bezwaar en beroep

Heeft u een vergunning aangevraagd? Dan gelden er twee procedures. 

Standaardprocedure: 

 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de provincie op uw aanvraag, kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen zes weken na ontvangst van de beslissing. 
 • Bent u het hierna niet eens met de uitspraak? Dan kunt u binnen zes weken weken in beroep gaan bij de rechtbank. 

Uitgebreide procedure: 

 • De provincie legt het ontwerpbesluit zes weken ter inzage. 
 • Belanghebbenden kunnen reageren op het ontwerpbesluit door het indienen van een zienswijze. 
 • Hierna neemt de provincie een definitief besluit. 
 • Wanneer u een zienswijze heeft ingediend, kunt u tegen dat besluit in beroep gaan bij de rechtbank. 
Kosten

De kosten (leges) voor een ontgrondingsvergunning staan in de tarieventabel van de Belastingverordening Overijssel (zie het kopje Wet- en regelgeving). 
Het gaat om kosten voor het behandelen van de aanvraag. Bij het volgen van de normale procedure betaalt u ook de advertentiekosten (tot een bepaald maximum) voor het bekendmaken van het besluit in dagbladen en de Staatscourant. 

 

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van meldingen en/of aanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:
•    het beoordelen van de vergunningaanvraag;
•    het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
•    het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
•    het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.
Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van vergunningaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

 

Wet- en regelgeving