Intentieverklaring Lokale convenanten cultuuronderwijs

U kunt de tekst kopiëren en plakken in een Word-document.

Provincie Overijssel – Bijlage Intentieverklaring Lokale convenanten cultuuronderwijs


Bijlage behorende bij een subsidieaanvraag op basis van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, paragraaf 7.13 Lokale convenanten cultuuronderwijs.


Verklaring

De volgende partijen spreken de intentie uit dat zij gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor het project <hier naam project invullen> en een inhoudelijke bijdrage leveren aan de uitvoering van dit project:


☐ gemeente


☐ schoolbestuur 1:


☐ schoolbestuur 2:


☐ (culturele) organisatie 1:


☐ (culturele) organisatie 2:
Duur intentieverklaring

Deze intentieverklaring is geldig vanaf het moment van ondertekening tot en met <hier datum invullen>.


Wijziging

Als zich onverwachte omstandigheden voordoen met betrekking tot de uitvoering van deze intentieverklaring dan treden partijen met elkaar in overleg om te kijken in hoeverre de inhoud van deze intentieverklaring aangepast moet worden.


Ondertekening

Naam partij:

Naam:

Datum:

Handtekening:


Naam partij:

Naam:

Datum:

Handtekening:


Naam partij:

Naam:

Datum:

Handtekening: