Overijssel toont talent

Voor wie

Overijsselse gemeenten.

Wat

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het vergroten van de interesse en actieve deelname aan kunst en cultuur.

Waarvoor

Voor de voorbereiding en uitvoering van het evenement Overijssel toont talent.

Met Overijssel toont talent bedoelen wij: een aantal activiteiten binnen een Overijsselse gemeente die binnen zes weken plaatsvindt waarin amateurkunstenaars en culturele verenigingen zich presenteren aan een publiek. Dit was eerder bekend als bijvoorbeeld Week van de Amateurkunst of Ik Toon.

Direct aanvragen

Voorwaarden
 • De activiteiten moeten voor 31 december van jaar waarin Overijssel toont talent plaatsvindt uitgevoerd zijn.
 • Overijssel toont talent vindt plaats:
  • binnen de provincie Overijssel;
  • GEWIJZIGD: in een periode van zes weken, waarbinnen op minimaal 5 dagen culturele activiteiten zijn geprogrammeerd.
 • De professionele kunstenaars of andere professionals zijn inhoudelijk betrokken om:
  • de kennis en vaardigheden van een amateurkunstenaar of culturele organisatie te vergroten of te verbeteren;
  • talenten te begeleiden in hun culturele en artistieke ontwikkeling.
 • U bent nog niet gestart met de activiteiten op het moment dat wij de subsidieaanvraag ontvangen.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 7.16 Overijssel toont talent.

Verplichte bijlagen

Wij raden u aan om de bijlagen eerst in te vullen en op te slaan. De ingevulde bijlagen kunt u uploaden in het aanvraagformulier. Kunt u het document niet openen, lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

 • Een projectplan, hierin is opgenomen:
  • een activiteitenplan met daarin het aantal en de aard van de activiteiten die worden uitgevoerd tijdens Overijssel toont talent;
  • met welke partijen wordt samengewerkt om Overijssel toont talent te organiseren en een omschrijving van die samenwerking;
  • hoe professionele kunstenaars of andere professionals worden betrokken om:
   • de kennis en expertise van een amateurkunstenaars of culturele organisatie te vergroten of te verbeteren, en;
   • talenten te begeleiden in hun culturele en artistieke ontwikkeling.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.
Voordat u aanvraagt

Voor inhoudelijk vragen kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker Cultuur.

Willem van Bruggen
Telefoon: 038 499 75 56
Email: W.v.Bruggen@overijssel.nl

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is een aanvraag met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 • De subsidie is maximaal 100% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 • De subsidie is maximaal € 5.000,- per subsidieaanvraag.
Beschikbaar budget

Subsidieplafond 2022 tot en met 2024: € 225.000,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele Wet- en regelgeving