Cofinanciering Europese programma's

Voor wie

Voor partijen die genoemd staan in één van de Europese programma's of thematische fondsen.

Wat

Aanvullende subsidie voor activiteiten en projecten die een subsidie ontvangen op basis van:

 • het Samenwerkingsprogramma Interreg-A Deutschland-Nederland. Dit is een grensoverschrijdend Europees subsidieprogramma dat wordt uitgevoerd door Duitse en Nederlandse Interreg-partners. De Managementautoriteit van het programma is een van de Interreg-partners;
 • of regelingen voor thematisch fondsen, inclusief de programma's Interreg-B en interreg Europe.

  Direct aanvragen
Voorwaarden
 • De activiteit:
  • ontvangt EU-financiering uit het Samenwerkingsprogramma Interreg-A Deutschland-Nederland of uit regelingen voor thematische fondsen, inclusief Interreg-B en interreg Europe.
  • draagt bij aan één of meerdere provinciale doelen. Deze staan genoemd in onze begroting.
 • De aanvraag moet voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in de subsidiebepalingen en voorwaarden die gelden voor de genoemde programma’s of thematische fondsen.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 6.4 Cofinanciering Europese programma's.

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag 

Na inzending van het aanvraagformulier nemen wij binnen 7 tot 14 werkdagen contact met u op om de stappen voor de afhandeling van uw aanvraag te bespreken.

Beschikbaar budget

Er wordt geen subsidieplafond vastgesteld. Bij iedere aanvraag wordt gekeken of er nog voldoende budget is.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele Wet- en regelgeving