Kennis en informatie

U kunt aanvragen tot en met 30 september 2024 vóór 17.00 uur.

Let op: de subsidies staan onder twee verschillende linken!

Wat

Subsidie om landbouwers te informeren over nieuwe bestaande kennis en innovaties in de landbouw die leiden tot toepassing ervan en die bijdragen aan het verduurzamen van de landbouwsector. Dit door kennis te delen of door demonstratieprojecten.

Kennisprojecten

De subsidie voor kennisprojecten is voor ondernemers in Overijssel die kennis en informatie willen delen met een groep landbouwers. Deze kennisoverdracht kunt u bijvoorbeeld doen door:

 • trainingen en workshops te geven;
 • coaching aan te bieden; en
 • voorlichtings- en demonstratieactiviteiten te organiseren.

U kunt dit doen als individuele ondernemer of kennisaanbieder. U kunt ook als samenwerkingsverband subsidie aanvragen.

Direct aanvragen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Verdere voorwaarden en meer informatie over Kennisprojecten vindt u ook op de website van de RVO.

Demonstratiebedrijven

De subsidie voor demonstratiebedrijven is voor landbouwers in Overijssel die ervaring hebben met duurzame landbouw. En die hun kennis en informatie willen delen.  

U kunt deze subsidie aanvragen als u onder een van deze categorieën valt:

 • u bent een landbouwer en wilt aanbieder van kennisoverdracht en voorlichting zijn als demonstratiebedrijf;
 • u bent een landbouwer en wilt samen met andere landbouwers een demonstratiebedrijf zijn.

Direct aanvragen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Verdere voorwaarden en meer informatie over Demonstratiebedrijven vindt u ook op de website van de RVO.

Voorwaarden

De precieze voorwaarden kunt u nalezen in Hoofdstuk 2.10 Kennis en informatie als nadere invulling op de algemene bepalingen van de regeling Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 Overijssel. De link naar de tekst van de paragraaf vindt u onder het kopje 'Actuele wet- en regelgeving'.

Afhandeling aanvraag

Deze regeling wordt voor ons uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor het direct aanvragen en het beheer van uw aanvraag kunt u na de opening terecht bij de RVO.

Beschikbaar budget

Het budget voor de periode van 3 juli 2024 tot en met 30 september 2024 is:

 • € 717.750,- samengesteld uit € 308.812,50 Europese middelen en € 409.117,50 provinciale middelen voor activitei A en;
 • € 717.750,- samengesteld uit € 308.812,50 Europese middelen en € 409.117,50 provinciale middelen voor activiteit B. 
Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Delen van persoonsgegevens

Wij werken voor deze subsidieregeling samen met partners buiten onze organisatie. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. Wij delen volledige subsidieaanvragen met die organisaties. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen maken we daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

Actuele wet- en regelgeving