Kwaliteit openbaar bestuur

 • Burgerschap op scholen

  Subsidie voor basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs (inclusief MBO) voor activiteiten die bijdragen aan kennis over democratie en het versterken van burgerschap van jongeren.

 • Dodenherdenking en bevrijdingsfestival

  Subsidie voor bewustwording van verkregen democratische vrijheden.

 • Experimenten bestuursstijl

  Subsidie om nieuwe (passende) vormen van samenwerking of nieuwe bestuursstijlen uit te proberen en daar samen van te leren.

 • Kwaliteit openbaar bestuur

  Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan bestuurlijke inrichting en samenwerking in Overijssel en aan kennisontwikkeling en kennisdeling op het gebied van de bestuurlijke inrichting.