Dodenherdenking en bevrijdingsfestival 2024 tot en met 2027

Een aanvraag kan ingediend worden voor de jaren 2024 tot en met 2027.

Voor wie

Stichting Viering Nationale Feestdagen (SVNF) (was De Stichting Welcome Again Veterans Holten).
De Stichting Herdenking Gevallenen in Zuidoost Azië 1941-1949.
De Stichting Overijssels Verzetsmonument 1940-1945.
De Stichting Bevrijdingsfestival Overijssel.

Wat

Met deze subsidie willen wij burgers bewust maken van het belang van democratie en vrijheid. Dit door bij te dragen aan de viering van de vrijheid tijdens het Bevrijdingsfestival Overijssel en de herdenkingen van de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog in Europa en in Zuid-Oost Azië.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

 • De jaarlijkse dodenherdenking op Kerstavond op de Canadese Begraafplaats in Holten.
 • De jaarlijkse herdenkingsplechtigheid in Enschede voor de gevallenen in Zuidoost Azië.
 • De jaarlijkse 4 meiherdenking in Markelo.
 • GEWIJZIGD: Voor de voorbereiding en uitvoering van het Bevrijdingsfestival Overijssel.

Direct aanvragen

Voorwaarden
 • De subsidie wordt verleend voor:
  • de jaarlijkse Dodenherdenking op kerstavond op de Canadese Begraafplaats in Holten;
  • de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid in Enschede voor de gevallenen in Zuid-Oost Azië;
  • de jaarlijkse 4-mei herdenking in Markelo;
  • het Bevrijdingsfestival Overijssel.
 • Tijdens het Bevrijdingsfestival worden ook activiteiten uitgevoerd die tot doel hebben om de Overijsselse burgers bewust te maken van het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Deze activiteiten worden uitgevoerd vanuit de onderwerpen democratie en grondrechten.

De precieze voorwaarden met een toelichting kunt u vinden in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 8.1 Dodenherdenking en Bevrijdingsfestival 2024 tot en met 2027.

Verplichte bijlagen

Wij raden u aan om de bijlagen, als dit van toepassing is, eerst in te vullen en op te slaan. De bijlagen kunt u uploaden in het aanvraagformulier. Kunt u het document niet openen, lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

 • Een bewijs van bankrekening als uw rekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.
Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier dat u kunt vinden op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen. Als u bijlagen nastuurt dan nemen wij uw aanvraag pas in behandeling op het moment dat wij de nagestuurde bijlagen ontvangen. Complete aanvragen gaan voor en worden direct in behandeling genomen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken. Wij doen ons best om eerder een besluit te nemen.

Maximale bijdrage
 • De jaarlijkse dodenherdenking op Kerstavond op de Canadese Begraafplaats in Holten: € 1.000,- per jaar.
 • De jaarlijkse herdenkingsplechtigheid in Enschede voor de gevallenen in Zuidoost Azië: € 1.500,- per jaar.
 • De jaarlijkse 4 meiherdenking in Markelo: € 750,- per jaar.
 • Voor het Bevrijdingsfestival Overijssel: € 122.500,- per jaar.

U kunt de subsidie voor de jaren 2024 tot en met 2027 in 1 keer aanvragen.

Beschikbaar budget

Subsidieplafond voor de jaren 2024 tot en met 2027: € 240.280,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele Wet- en regelgeving