Dodenherdenking en bevrijdingsfestival

Voor wie

De Stichting Welcome Again Veterans Holten.
De Stichting Herdenking Gevallenen in Zuidoost Azië 1941-1949.
De Stichting Overijssels Verzetsmonument 1940-1945.
De Stichting Bevrijdingsfestival Overijssel.

Wat

Met deze subsidie willen wij burgers bewust maken van het belang van democratie en vrijheid. Dit door bij te dragen aan de herdenkingen van de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog, in Europa en in Zuid-Oost Azië en aan de nationale viering van de vrijheid.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

 • De jaarlijkse dodenherdenking op Kerstavond op de Canadese Begraafplaats in Holten.
 • De jaarlijkse herdenkingsplechtigheid in Enschede voor de gevallenen in Zuidoost Azië.
 • De jaarlijkse 4 meiherdenking in Markelo.
 • Voor activiteiten tijdens het jaarlijkse Bevrijdingsfestival Overijssel.

Direct aanvragen

Voorwaarden
 • De subsidie wordt verleend voor:
  • de jaarlijkse Dodenherdenking op kerstavond op de Canadese Begraafplaats in Holten;
  • de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid in Enschede voor de gevallenen in Zuid-Oost Azië;
  • de jaarlijkse 4-mei herdenking in Markelo;
  • activiteiten tijdens het Bevrijdingsfestival Overijssel.
 • De activiteiten tijdens het Bevrijdingsfestival Overijssel:
  • hebben tot doel om de Overijsselse burgers bewust te maken van het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is;
  • worden uitgevoerd vanuit de onderwerpen democratie en grondrechten.

De precieze voorwaarden met een toelichting kunt u vinden in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 8.1 Dodenherdenking en Bevrijdingsfestival.

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee, maar alleen als dit van toepassing is.

 • Een bewijs van bankrekening als uw rekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u het document niet lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken. Wij doen ons best om eerder een besluit te nemen.

Maximale bijdrage

De subsidie voor 2023 is: € 60.750,-.

Beschikbaar budget

Subsidieplafonds voor 2023:

 • De jaarlijkse dodenherdenking op Kerstavond op de Canadese Begraafplaats in Holten: € 1.000,-.
 • De jaarlijkse herdenkingsplechtigheid in Enschede voor de gevallenen in Zuidoost Azië: € 1.500,-.
 • De jaarlijkse 4 meiherdenking in Markelo: € 750,-.
 • Voor extra activiteiten tijdens het jaarlijkse Bevrijdingsfestival in Zwolle: € 57.500,-.
Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele Wet- en regelgeving