Burgerschap op scholen

Voor wie

Voor basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in Overijssel (inclusief MBO).

Wat

Met deze subsidieregeling wil de provincie bijdragen aan een eigentijdse invulling van participatie door scholen voor primair en voortgezet onderwijs in aansluiting op het programma Jongeren en burgerschap in Overijssel.

Waarvoor

Voor activiteiten die bijdragen aan kennis over democratie en het versterken van burgerschap van jongeren.

Voorbeelden van activiteiten

 • Debatwedstrijden/evenementen, waarvoor externe expertise / begeleiding wordt ingehuurd.
 • Grotere gebeurtenissen op gebied van burgerschap/democratie waarvoor externe locaties worden gehuurd.
 • Inhuur externe sprekers, trainers of instructeurs voor burgerschaps-educatie.
 • Organisatie van verkiezingsmarkten of -projecten, waarbij externe ondersteuning of locatie wordt gehuurd.
 • Aanschaf of huur van materialen voor de uitvoering van burgerschapsactiviteiten.
 • Kosten van vervoer voor excursies naar specifieke locaties zoals Den Haag / Tweede kamer.

Direct aanvragen

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 30 november 2024 om 17.00 uur.

Voorwaarden
 • De activiteiten:
  • worden uitgevoerd in Overijssel;
  • dragen bij aan of zijn gericht op minimaal één van de volgende doelen:
   • kennisoverdracht aan jongeren over het functioneren van politiek en openbaar bestuur;
   • vergroten opkomst jongeren bij verkiezingen;
   • jongeren bewust maken van het belang van inclusie. Dat is een samenleving zonder fysieke of sociale beperkingen, waarin iedereen mee kan doen en waar iedereen zich veilig voelt om zichzelf te zijn;
  • zijn aanvullend op de gewone lesprogramma’s.
 • U bent nog niet gestart met de activiteiten op het moment dat wij de subsidieaanvraag ontvangen.
 • De kosten van de activiteiten bedragen minimaal € 1.000,-.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 8.5 Burgerschap op scholen.

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen. Bijvoorbeeld een kopie van bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u het document niet lezen/gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage

De subsidie is een vast bedrag van € 1.000,- per subsidieaanvraag.

Beschikbaar budget
 • Subsidieplafond voor 2022 en 2023: € 15.000,-.
 • Subsidieplafond voor 2024: € 10.000,-.
Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele Wet- en regelgeving