Subsidieregeling hernieuwbare energie en energie-efficiëntie door ondernemingen

Voor wie

Ondernemingen.

Wat

Subsidie voor een energieproject binnen Overijssel. Dit zijn projecten die energie besparen of energie opwekken uit hernieuwbare bronnen.

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

  • De opwekking van hernieuwbare energie.
  • Om energie-efficiënte maatregelen te nemen.

Deze regeling wordt voor ons uitgevoerd door de besloten vennootschap Energiefonds Overijssel II B.V. 
Contact: 038 303 16 49

Meer informatie en aanvragen bij Energiefonds Overijssel

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2024 is € 60.000.000,-, waarvan:

  • € 40.000.000,- voor paragraaf 2.1 Hernieuwbare energie door ondernemingen;
  • € 20.000.000,- voor paragraaf 2.2 Energie-efficiëntie door ondernemingen.

Actuele wet- en regelgeving