Kosten contra-expertise kanaal Almelo-De Haandrik

Voor wie

Voor particulieren en bedrijven die de schade aan hun pand hebben gemeld in de periode na 1 september 2011 en voor 16 juni 2020.

Wat

Wij starten met de afhandeling van de schadeclaims Kanaal Almelo-De Haandrik. Het beoordelen van de schade door een schade-expert is de eerste stap in dit proces.

Waarvoor

Voor het laten uitvoeren van een contra-expertise (second opinion).

Direct aanvragen 

Let op: gebruik geen DigiD als u voor een bedrijf aanvraagt. U kunt dan alleen uw persoonlijke adresgegevens invullen en niet de adresgegevens van uw bedrijf. Bent u een particulier dan kunt u wel gebruik maken van DigiD.

Verplichte bijlagen

  • De overeenkomst van opdracht voor het uitvoeren van de contra-expertise of een factuur van de uitgevoerde contra-expertise.
  • Alleen voor bedrijven: verleningsbrieven als uw bedrijf dit jaar én de afgelopen twee jaren de-minimissteun heeft ontvangen (alleen als u de steun niet van ons heeft ontvangen).
  • Een bewijs van bankrekening. Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
  • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde.
Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

  • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
  • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
  • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
  • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
  • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.

Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken.

Wet- en regelgeving