Melden Wet- en regelgeving binnen de circulaire economie

Wie

Voor ondernemers, binnen de circulaire economie, in de provincie Overijssel

Wat

Meldingsformulier voor het melden van vragen of belemmeringen vanwege wet- en of regelgeving binnen de circulaire economie

Waarom

Naar aanleiding van de meldingen die gedaan worden onderzoeken we of en hoe deze knelpunten en belemmeringen in regelgeving weggenomen kunnen worden.

Direct melden