Ongewoon voorval melden

Voor wie

Bedrijven met een omgevingsvergunning.

Wat

Heeft er een ongewoon voorval plaatsgevonden? Meld dit zo snel mogelijk bij het juiste bevoegd gezag:

Waarom

Als zich situaties of omstandigheden voordoen die afwijken van de normale werkwijze, dan kan dat nadelige gevolgen hebben voor het milieu.

Direct melden

Afhandeling melding

Na een melding neemt de toezichthouder zo snel mogelijk contact met u op of gaat direct ter plaatse. Als het nodig is dan wordt er ter plaatste onderzoek naar de oorzaak uitgevoerd en worden er eventueel maatregelen genomen. Bij een "melding ongewoon voorval" worden onder andere de betrokken gemeente en de inspecteur IenM (Infrastructuur en Milieu) op de hoogte gebracht

Wet- en regelgeving