Ongewoon voorval melden

Voor wie

Bedrijven met een omgevingsvergunning

Wat

Heeft er een ongewoon voorval plaatsgevonden? Meld dit zo snel mogelijk bij het juiste bevoegd gezag:

Alle niet BRZO-/RIE4 bedrijven in de regio Ijsselland met een ongewoon voorval bij Omgevingsdienst Ijsselland: 088 521050

Alle niet BRZO-/RIE4 bedrijven in de regio Twente melden een ongewoon voorval bij de Omgevingsdienst Twente: 0545 749 55 55. 

Bedrijven die onder de BRZO-/RIE4 bedrijven vallen melden het ongewoon voorval bij Omgevingsdienst Regio Nijmegen: 026 359 99 99. 

Waarom

Als zich situaties of omstandigheden voordoen die afwijken van de normale werkwijze, kan dat nadelige gevolgen hebben voor het milieu.

 

Direct melden

Afhandeling melding

Na een melding neemt de toezichthouder zo snel mogelijk contact met u op of gaat direct ter plaatse. Als het nodig is wordt er ter plaatste onderzoek naar de oorzaak uitgevoerd en neemt zij eventueel maatregelen. Bij een "melding ongewoon voorval" worden onder andere de betrokken gemeente en de inspecteur IenM (Infrastructuur en Milieu) op de hoogte gebracht.