Melding Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL)

Voor wie

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) geldt voor alle partijen die actief zijn in de fysieke leefomgeving – burgers, bedrijven en overheid. De regels van het Bal gelden voor iedereen die een activiteit kan laten starten, stoppen of veranderen. Hij moet er bovendien voor zorgen dat de mensen of bedrijven die voor hem werken zich aan de regels houden.

Wat

Het Bal stelt het Rijk algemene regels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving. In het Bal staan meldingsplichten en vergunningplichten. Deze gelden voor degene die de activiteit verricht.

Waarvoor

Als iemand een melding doet of een vergunning aanvraagt, kan het bevoegd gezag daaruit afleiden dat hij degene is die de activiteit verricht. De initiatiefnemer kan in het Digitaal Stelsel Omgevingswet nagaan welke milieuregels van het Bal in zijn geval gelden.

direct melden