Melding activiteitenbesluit

Voor wie

Eigenaren van bedrijven, bedrijfsleiders, milieucoördinatoren of gemachtigde adviseurs van bedrijven.

Wat

Melding maken van de oprichting of verandering van een bedrijf.

Waarvoor

Voor activiteiten die in het Activiteitenbesluit staan is geen omgevingsvergunning meer nodig. Het melden van informatie over deze activiteiten is verplicht. Bijvoorbeeld om te beoordelen of er maatwerkvoorschriften nodig zijn.

Direct melden via aimonline.nl 

Voorwaarden
  • U doet de melding vier weken voordat de activiteiten beginnen.
  • Het Activiteitenbesluit geeft aan welke gegevens u moet indienen.
  • Het ligt aan de bedrijfsactiviteit(-en) of er onderzoeken nodig zijn. Bijvoorbeeld een bodemonderzoek, een akoestisch onderzoek of een onderzoek luchtkwaliteit. Zijn die nodig, dan stuurt u die mee.
  • Bedrijven die afvalstoffen van derden ontvangen sturen een acceptatie- en verwerkingsbeleid met de melding mee.
Aanpak

In de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) controleert u of een melding nodig is. U beantwoordt vragen over uw activiteiten. U krijgt meteen een overzicht van de regels voor uw bedrijf. U weet dan welke onderstaande actie daarbij hoort:

Digitaal indienen melding Activiteitenbesluit

Uw melding activiteitenbesluit dient u in via de website Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM).

Termijn

De behandeltermijn is maximaal vier weken. Als u niet alle gegevens inlevert duurt dit langer. U krijgt dan een bericht met de vraag om de ontbrekende gegevens aan te leveren.

Het Activiteitenbesluit kent drie typen bedrijven of inrichtingen

Type C

Dit zijn de bedrijven waarvoor de vergunningplicht voor het onderdeel milieu van de Wet algemene bepalingen milieubeheer (Wabo) geldt. Naast de vergunningvoorschriften gelden voor een aantal activiteiten ook regels uit het Activiteitenbesluit. Voor deze activiteiten geldt een meldingsplicht.

Type B

Voor deze bedrijven is een omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu niet verplicht. Voor type B bedrijven geldt een meldingsplicht op grond van het Activiteitenbesluit. Alle activiteiten van type B bedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit. Type B bedrijven dienen te voldoen aan de algemene regels.

Type A

Deze groep heeft een 'licht regime', omdat deze bedrijven weinig of geen negatieve invloed op het milieu hebben. Dat betekent dat deze bedrijven geen meldingsplicht hebben. Wel dienen deze bedrijven te voldoen aan de algemene regels uit het Activiteitenbesluit.

Wet- en regelgeving