Melding natuurcompensatie

Voor wie

Gemeenten.

Wat

Melding doen van natuurcompensatie binnen de gemeente.

Waarvoor

U kunt een initiatief voor natuurcompensatie bij ons melden. Op basis van de provinciale verordening geldt een compensatieplicht wanneer uit vooroverleg blijkt dat een ontwikkeling leidt tot een ingreep in het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Direct melden

Voorwaarden
  • Geef uw plan door via het formulier "Direct melden".
  • Vermeld de exacte internetlocatie van uw digitale plan. Bijvoorbeeld: ro.durperdam.nl/ruimtelijkeplannen/[uwplannaam])
  • De opgegeven bestanden blijven beschikbaar totdat het nieuwe ruimtelijke plan vaststaat.
Alle ruimtelijke plannen digitaal

Op www.ruimtelijkeplannen.nl staan alle ruimtelijke plannen die wij vanaf 2010 hebben gepubliceerd.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van vergunningaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

  • het beoordelen van de vergunningaanvraag;
  • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
  • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden;
  • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van vergunningaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Wet- en regelgeving