Voornemen oprichten, wijzigen of uitbreiden badinrichting, melding

Voor wie

Iedereen die een badinrichting wil oprichten, wijzigen of uitbreiden.

Wat

Meldingsplicht voor openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden in bijvoorbeeld hotels, campings en sauna's, peuterbaden, medische baden en badinrichtingen in oppervlaktewater.

Waarvoor

Veiligheid en hygiëne voor uw badinrichting, uzelf en uw gasten. U bent dit wettelijk verplicht. Ook zijn er misschien extra voorschriften nodig.

Direct melden hygiëne en veiligheid badinrichting 

Direct melden nieuwe houder of eigenaar zwemgelegenheid

Voorwaarden

U meldt uw voornemen uiterlijk drie maanden voor de start van de werkzaamheden.

Als er een bouwvergunning nodig is:

  • U meldt uw voornemen uiterlijk drie maanden voordat u een bouwvergunning aanvraagt.
Aanpak

Gebruik het formulier dat van toepassing is op de situatie.

  1. Met formulier "kennisgeving hygiëne en veiligheid badinrichting" meldt u het oprichten, wijzigen of uitbreiden van een badinrichting
  2. Met formulier "kennisgeving nieuwe houder of eigenaar zwemgelegenheid" meldt u een wijziging van houder en/of eigenaar
Kosten

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor ontheffingen op basis van de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden kost geld (leges). In de tarieventabel van de Belastingverordening Overijssel staat onder 3. het tarief.

Als u na het indienen van de aanvraag besluit om de aanvraag in te trekken dan moet u ook leges betalen. Dit geldt ook als uw aanvraag buiten behandeling wordt gelaten of als de aanvraag wordt geweigerd. Lees meer in de belastingverordening, de link vindt u onder het kopje Wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van vergunningaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:
•    het beoordelen van de vergunningaanvraag;
•    het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
•    het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
•    het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.
Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van vergunningaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Wet- en regelgeving