Evenement op of aan de weg

Voor wie

Deze informatie is voor u van belang als:

  • u een organisator bent van een wegwedstrijd die door meerdere gemeenten gaat;
  • u een evenement organiseert op of aan de provinciale weg.

Een evenement is een voor publiek toegankelijke activiteit van vermaak op of aan de provinciale weg. Voorbeelden hiervan zijn onder andere tentfeesten, optochten en toertochten.

Wat

U kunt:

  • een ontheffing aanvragen voor een wegwedstrijd die door meerdere gemeenten gaat;
  • een ontheffing aanvragen voor een evenement op of aan de provinciale weg;

Waarvoor

De ontheffing heeft het doel om de verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming op de (provinciale) weg te waarborgen.

Direct aanvragen

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor ontheffing als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U wilt een kort durend evenement organiseren op, langs of boven een weg.
  • De weg is in beheer bij de provincie.
  • De veiligheid en de doorstroming van het verkeer wordt niet in gevaar gebracht.
Aanpak

U vraagt minimaal acht weken voor de datum van het evenement een ontheffing aan. Dit doet u via het formulier ‘Ontheffing evenement’. Als de aanvraag compleet is, ontvangt u binnen acht weken een reactie.

Kosten

Het aanvragen van een ontheffing voor een wegwedstrijd en/of evenement kost geld (leges). Hoeveel dit kost kunt u lezen in de tarieventabel van de Belastingverordening Overijssel.

Als u na het indienen van de aanvraag besluit om de aanvraag in te trekken, moet u ook (een deel van de) leges betalen. Ook als uw aanvraag buiten behandeling wordt gelaten of als de aanvraag wordt geweigerd. Hierover leest u meer in de belastingverordening. De link daarvoor vindt u onder het kopje Wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van meldingen en ontheffingsaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvragers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

het communiceren met aanvragers tijdens de behandeling van de meldingen en ontheffingsaanvragen;
het behandelen van meldingen, ontheffingsaanvragen en tegen onze besluiten ingediende bezwaarschriften;
het controleren van naleving van onze besluiten;
het handhaven tegen overtredingen van onze besluiten;
het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.


Wij zijn als wegbeheerder op basis van de verkeerswet- en regelgeving bevoegd ontheffingen te verlenen en meldingen in behandeling te nemen die gaan over activiteiten op of nabij provinciale wegen en vaarwegen. Deze wettelijke taak is de grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Wet- en regelgeving