Wegwedstrijd

Voor wie

Organisatoren van een wegwedstrijd die door meerdere gemeenten gaat.

Wat

Een ontheffing voor het houden van een wegwedstrijd. Er is sprake van een wegwedstrijd wanneer:

 • Gebruik wordt gemaakt van voertuigen;
 • Een vergelijking van prestaties plaatsvindt;
 • De wegwedstrijd door meerdere gemeenten gaat.

 

Wanneer geen gebruik gemaakt wordt van voertuigen of wanneer geen prestaties worden vergeleken is er waarschijnlijk sprake van een evenement op de weg. Als het evenement plaatsvindt op of aan de provinciale weg kunt u hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen via de productpagina ‘Evenement op of aan de weg'

Als de wegwedstrijd door één gemeente voert, moet u een vergunning aanvragen bij die gemeente.

Waarvoor

De ontheffing heeft het doel de verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming op de (provinciale) weg te waarborgen.

Direct aanvragen

Voorwaarden
 • ​​​De wegwedstrijd vindt plaats in of op voertuigen (fietsen, auto’s en dergelijke)
 • De route gaat door meer dan één gemeente in provincie Overijssel
 • De veiligheid en doorstroming van het verkeer worden niet in gevaar gebracht
 • De provinciale weg wordt niet afgesloten of gestremd. Behalve als dit noodzakelijk en onvermijdelijk is
Aanpak

U vraagt minimaal acht weken voor de datum van het evenement een ontheffing aan. Als de aanvraag compleet is, ontvangt u binnen acht weken een reactie. De beslistermijn mag één keer verlengd worden met maximaal zes weken.

Kosten

Het aanvragen van een ontheffing voor een wegwedstrijd kost geld (leges). Hoeveel dit kost kunt u lezen in de tarieventabel van de Belastingverordening Overijssel 2023.

Als u na het indienen van de aanvraag besluit om de aanvraag in te trekken, moet u ook (een deel van de) leges betalen. Ook als uw aanvraag buiten behandeling wordt gelaten of als de aanvraag wordt geweigerd. Hierover leest u meer in de belastingverordening. De link daarvoor vindt u onder het kopje Wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van meldingen en/of aanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvragers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het communiceren met aanvragers tijdens de behandeling van meldingen en aanvragen voor een omgevingsvergunning;
 • het behandelen van meldingen, aanvragen voor omgevingsvergunningen en tegen onze besluiten ingediende bezwaarschriften;
 • het controleren van naleving van onze besluiten;
 • het handhaven tegen overtredingen van onze besluiten;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij zijn als wegbeheerder op basis van de verkeerswet- en regelgeving bevoegd omgevingsvergunningen te verlenen en meldingen in behandeling te nemen die gaan over activiteiten op of nabij provinciale wegen en vaarwegen. Deze wettelijke taak is de grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken. 

Wet- en regelgeving