Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik luchtvaartuigen (TUG)

Voor wie

Piloten van luchtvaartuigen, bijvoorbeeld helikopter, microlight airplane (MLA) en andere luchtvaartuigen zoals genoemd in artikel 21 van het Besluit burgerluchthavens.

Wat

Ontheffing waarmee u toestemming kunt krijgen voor het opstijgen en landen met een luchtvaartuig. De ontheffing geldt voor een terrein buiten een luchthaven.

Waarvoor

Vanwege veiligheid en mogelijke hinder voor de omgeving mag u niet zomaar ergens opstijgen en landen. Wij kunnen daarvoor toestemming geven. U krijgt dan een ontheffing van het verbod.

Meldt uw vlucht minimaal 24 uur voor gebruik van de ontheffing

Heeft u al een TUG ontheffing? Ga naar de productpagina Melding vluchten om, minimaal 24 uur voor gebruik, de inzet van de TUG ontheffing te melden.

Direct aanvragen

Voorwaarden

U vraagt de ontheffing op tijd aan. Dat is minimaal 4 weken voordat de luchtvaartactiviteit plaatsvindt.

 • U vult de aanvraag helemaal in.
 • U geeft een duidelijke uitleg van de reden waarom u ontheffing wilt.
 • De aanvraag voldoet aan de in de Beleidsregel TUG-ontheffingen genoemde toetsingscriteria.
 • Het gaat om Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (TUG) van een terrein.
 • U mag hier niet meer dan 12 dagen per jaar opstijgen en landen.
 • Het terrein moet voldoen aan de eisen uit de Regeling Veilig Gebruik Luchthavens en andere Terreinen. Wij vragen u van te voren zelf na te gaan of het terrein geschikt is.

Voor sommige luchtvaartuigen heeft u geen ontheffing nodig, zoals voor:

 • luchtballonnen;
 • drones tot 25 kilo.

Een overzicht van de luchtvaartuigen vindt u in Hoofdstuk 4 van het Besluit burgerluchthavens(verwijst naar een andere website).

U krijgt geen ontheffing als:

 • Het terrein binnen het Natuurnetwerk Nederland of een Natura 2000-gebied ligt. Deze gebieden vindt u op www.atlasvanoverijssel.nl(verwijst naar een andere website).
 • Er sprake is van hinder voor woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen, dierenverblijven of begraafplaatsen in de omgeving.
 • U het aanvraagformulier niet volledig invult.
Generieke TUG-ontheffing (algemene ontheffing)

U vraagt deze ontheffing aan als de locatie van start en landing niet van tevoren bekend is. De ontheffing is maximaal 12 maanden geldig.

Voorwaarden

 • U start of landt buiten natuurgebieden van Natura2000 en Natuurnetwerk Nederland. Deze gebieden vindt u in de Atlas van Overijssel (een link staat onder het kopje Links).
 • U meldt minimaal 24 uur van tevoren waar en wanneer u start en landt.
 • U start en landt maximaal 2 keer per dag.
 • De afstand tot woningen is minimaal 100 meter.

Deze ontheffing is vooral voor het transport van personen met helikopters.

Locatiegebonden ontheffing - onbekende data

U weet de start- en landingslocatie maar niet de vliegdata.

Deze soort ontheffing is voor:

 • gemotoriseerde schermvliegtuigen en Micro Light Airplanes (MLA's) zoals bedoeld in artikel 21, categorie d van het Besluit Burgerluchthavens (een link staat onder het kopje wet- en regelgeving).

Voorwaarden

 • u meldt de locatie in de aanvraag TUG ontheffing;
 • u meldt de vliegdatum minimaal 24 uur van tevoren;
 • de ontheffing geldt voor maximaal 2 toestellen en maximaal 10 vluchten per dag (10 starts en 10 landingen);
 • de ontheffing geldt voor maximaal 12 dagen per kalenderjaar per locatie.
Locatiegebonden ontheffing - bekende data

Deze soort TUG-ontheffing geldt bij evenementen, projecten of eenmalige vluchtdagen.

Voorwaarden

 • vooraf opgegeven dagen en locatie;
 • meerdere starts en/of landingen op de in de aanvraag vermelde dag(en);
 • een maximum van 12 dagen per terrein per kalenderjaar.
Kosten

Het aanvragen van een TUG ontheffing kost geld (leges). In de Belastingverordening Overijssel staan onder 5.2 de tarieven voor een TUG ontheffing. Als u na het indienen van de aanvraag besluit om de aanvraag in te trekken dan moet u ook leges betalen. Dit geldt ook als uw aanvraag buiten behandeling wordt gelaten of als de aanvraag wordt geweigerd. Informatie hierover vindt u ook in de Belastingverordening.

Aanvraag

Gebruik het 'Direct aanvragen' voor het indienen van uw aanvraag om ontheffing.

Termijn

De behandeltermijn van de aanvraag ontheffing TUG is maximaal 4 weken.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van vergunningaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:
•    het beoordelen van de vergunningaanvraag;
•    het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
•    het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
•    het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.
Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van vergunningaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Wet- en regelgeving

Links

De atlas van Overijssel, Natura2000 gebieden en Natuurnetwerk Nederland